Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningene gir kompetanse i å lede og koordinere gode logistikkløsninger i den maritime bransjen.

Utdanningene gir kompetanse innen logistikk, organisasjon og ledelse, økonomi, risikovurdering og prosjektledelse. Du lærer også om bærekraftig utvikling og teknologi i den maritime næringen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Noen utdanninger har lokalt opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Noen utdanninger har lokalt opptak.

Varighet

Årsstudium tar 1 år. Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år. Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 781303 - Master, maritim ledelse, toårig
 • 737906 - Master of Laws, maritime law
 • 681311 - Bachelor, skipsfart og logistikk, treårig
 • 681306 - Skipsfartsstudium, toårig
 • 681305 - Maritim høgskole, skipsadministrativ linje
 • 641163 - Bachelor of Shipping Management, treårig
 • 741902 - Master, marine insurance and risk management, 1½-årig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 781303 - Master, maritim ledelse, toårig
 • 737906 - Master of Laws, maritime law
 • 681311 - Bachelor, skipsfart og logistikk, treårig
 • 681306 - Skipsfartsstudium, toårig
 • 681305 - Maritim høgskole, skipsadministrativ linje
 • 641163 - Bachelor of Shipping Management, treårig
 • 741902 - Master, marine insurance and risk management, 1½-årig

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, maritim ledelse, toårig (781303)
 • Master of Laws, maritime law (737906)
 • Bachelor, skipsfart og logistikk, treårig (681311)
 • Skipsfartsstudium, toårig (681306)
 • Maritim høgskole, skipsadministrativ linje (681305)
 • Bachelor of Shipping Management, treårig (641163)
 • Master, marine insurance and risk management, 1½-årig (741902)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.