Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

2. februar 2023.

Om studiet

Studiet Erfaringsbasert master i helselogistikk skal gi økt kunnskap og forståelse for pasient- og informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden, det vil si fra sykdom oppstår til pasienter er ferdigbehandlet og hjemme igjen. Studiet gir kompetanse i logistikk gjennom analyse og forståelse av problemer og løsninger knyttet opp til ulike problemstillinger. Studiet er delt inn i to moduler:

Modul 1: Logistikkemner

Denne modulen vil gi kunnskap om hvordan logistikk kan anvendes innenfor helsesektoren. For å se på samhandling mellom ulike aktører i kjeden brukes verdikjedeaspektet som teoretisk grunnlag. For å kunne forstå og designe tjenesten vil studenten lære om produksjonsprinsipper som kan anvendes innenfor både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Modul 2: Masteroppgave

I denne modulen skal studentene skrive masteroppgave. Studentene skal anvende kunnskap fra den første modulen til å belyse, redegjøre og løse praktiske problemstillinger fra sin arbeidsplass.

Kvalifikasjon/tittel

Erfaringsbasert master i helselogistikk og digitale systemer

Alle utdanninger innen