Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

20. september 2022.

Om studiet

Med en bachelorgrad i logistikk og SCM får du ettertraktet kompetanse innen transport, handel og økonomi og kan lage effektive, bærekraftige logistikkløsninger.

God planlegging og logistikkstyring har blitt avgjørende konkurransefortrinn, og stadig flere selskaper er på jakt etter ansatte med kompetanse innen logistikkledelse, supply chain management (SCM) og bærekraft.  

Med denne bachelorgraden får du svært ettertraktet kunnskap, og du vil kvalifisere til en rekke spennende stillinger inne handel, transport og logistikk. Du vil bli en viktig del av arbeidet med å utvikle effektive og bærekraftige metoder for vare-, penge- og informasjonshåndtering, og ikke minst vil du få være med å løse dagens og morgendagens logistikkutfordringer.

Undervisningsopplegg

Kristiania er opptatt av praksisnær undervisning, og som student hos oss møter du dyktige forelesere med lang og relevant erfaring. Det er også vanlig med gjesteforelesere fra bransjen, noe som gjør at studentene får et unikt innblikk i arbeidslivet.  

Tar du en bachelorgrad i logistikk og SCM vil studiehverdagen bestå av både forelesninger og seminarer, selvstendig arbeid og gruppeprosjekter. Du vil bli utfordret til å løse reelle oppgaver fra bedrifter, noe som vil gi deg «hands on»-erfaring. Undervisningen skjer som oftest i små klasser, hvor det er rom for tett oppfølging fra foreleserne. Ønsker du mer veiledning utenom undervisningen, har du også tilgang på en rekke fagressurser, bibliotekarer og studentveiledere.  

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Læringsutbytte

Du vil få en god forståelse av logistikk og SCM, med særlig vekt på innkjøp, økonomi og bærekraft. Studiet vil ta for seg de administrative og operasjonelle prosessene knyttet til handtering, lagring, transport og levering av varer, samtidig som du får god innsikt i miljø- og klimautfordringen knyttet til logistikk.  

Studiet gir en yrkesrettet utdanning, og ved å samarbeide på tvers av bachelorprogrammer sørger vi for at studentene alltid får kjennskap til siste forskning og fagekspertise. 

 Du lærer om viktige emner og fagområder som (utgående lenker):

Videre studier

Når du har fullført og bestått bachelorgraden i logistikk og SCM, kan du gå videre og ta følgende mastergrader ved Kristiania: 

Du kan også ta tilsvarende masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner. 

Karrieremuligheter

Med bachelorgraden i logistikk og SCM åpner det seg en rekke spennende muligheter. Du vil opparbeide deg etterspurt kompetanse og kvalifisere til flere ulike stillinger i selskaper innen handel, transport og logistikk. Du kan jobbe med alt fra drift, planlegging og økonomistyring, til distribusjon, innkjøp og konsulentvirksomhet, både i privat og offentlig sektor. 

Alle utdanninger innen