Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

211866

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Olje- og gassnæringen sysselsetter mange mennesker langs hele kysten. Med store svingninger i oljepriser og fokus på effektivitet, presses næringen til å tenke ressursutnyttelse og kostnadsreduksjon for å opprettholde lønnsomheten. Studiet i petroleumslogistikk og økonomi fokuserer på å skape bedre lønnsomhet og flyt i de tjenestene som plattformene og installasjonene på sokkelen er avhengig av.

Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med innslag fra logistikk og Supply Chain Management, økonomi og administrasjon, transportfag, prosjektledelse, olje- og gassteknologi og HMS. Valgmulighetene i grunnstudiet er store.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i petroleumslogistikk og økonomi

Alle utdanninger innen