Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 211866

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

.

Om studiet

Studiet i petroleumslogistikk og økonomi fokuserer på å skape bedre lønnsomhet og flyt i de tjenestene som plattformene og installasjonene på norsk sokkel er avhengige av. Logistikk har fått en stadig økende betydning for petroleumsbransjen.

Bransjen har strenge reguleringer og derfor trengs det kvalifisert personell som skal jobbe med kjøp av varer og tjenester, transport av varer og personell, lagerstyring, samt planlegging og oppfølging av vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter.

Studiet gir deg en allsidig og yrkesrettet utdanning som passer for de fleste bedrifter som driver med produksjon og distribusjon av varer og tjenester også utenfor petroleumssektoren.

Mange av studentene har fått seg jobb på forsyningsbaser og i leverandørbedrifter langs hele kysten. Med en bachelorgrad i petroleumslogistikk vil du kunne jobbe med:  

  • Komplekse logistikkoperasjoner forbundet med olje og gass  
  • Forhandling og innkjøp av varer og tjenester  
  • Utvikling av leverandørkjeder  
  • Planlegging og gjennomføring av vedlikehold  
  • Innkjøp av logistikkfunksjoner og -tjenester  
  • Offentlig forvaltning knyttet til logistikk  
  • Helse, miljø og sikkerhet  
  • Prosjekt- og teknologiledelse 

Kristiansund er studiested. En viktig by med basefunksjoner og forsyninger til olje- og gassvirksomheten i Norskehavet. Studentene får dermed en unik sjanse til å knytte kontakt med bransjen.

Studiet kan bygges på med mastergrads- studier i logistikk ved HiMolde eller ved andre studiesteder i Norge og i utlandet. 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i petroleumslogistikk og økonomi

Alle utdanninger innen