Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 211432

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

.

Om studiet

Ønsker du å jobbe i en av de raskest voksende næringene i Norge? Marin næring omsetter for over 100 milliarder kroner årlig og vokser stadig i omfang.

Marin næring omfatter havbruk, fiskeri, fiskeforedling, fiskefôrproduksjon og utstyrs- og tjeneste- 

produksjon. Næringen trenger gode logistikkløsninger, hele veien fra produksjon til handelsplassene der sjømaten selges. Det er viktig å kjenne til teknologier og utstyr som benyttes i dag og som utvikles for fremtiden. I havbruksnæringen er det viktig at god fiskehelse ivaretas, og at næringen er bærekraftig.

Studiet er utformet i samarbeid med bransjeaktører for å møte kompetansebehovene sektoren har. Du lærer om logistikk, økonomi og administrasjon, nasjonal og internasjonal transport og prosjektledelse. I studiet kan du også fordype deg i fag som skal skape forståelse for dynamikken i markedene, krav og regler rundt biologisk produksjon og produksjon av sjømat.

Kristiansund er studiested. Kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag har stor tetthet av fiskebåtrederi, oppdrettsanlegg, videre- foredlingsanlegg og utskipningshavner.  Du får en unik nærhet og mulighet til å knytte kontakter til sentrale og viktige aktører og leverandørbedrifter innen havbruk og fiskeri. Vi drar på ekskursjoner til flere av disse bedriftene i løpet av studietiden. 

Studiet kan bygges på med mastergrads- studier i logistikk ved HiMolde eller ved andre studiesteder i Norge og i utlandet. 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i marin logistikk og økonomi

Alle utdanninger innen