Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

211292

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Logistikk og Supply Chain Management (SCM) handler om hvordan vare-, informasjons- og pengestrømmene kan styres effektivt. Transportøkonomi og logistikk inngår som en viktig del av SCM. Transportøkonomi handler om hvordan man skal dekke behovene for transport av personer og varer på en best mulig måte. Effektiv logistikk og transport blir viktigere for et næringsliv som blir stadig mer konkurranseutsatt og internasjonalisert. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell i administrative stillinger i transport-, innkjøps- og logistikkavdelinger i produksjons- og handelsbedrifter, transportselskap, rederier, flyselskap osv. Personer med utdanning innen SCM vil være sentrale i slike stillinger. Studiet vil også gi god innsikt i miljø- og klimamessige problemstillinger, særlig knyttet til transport.

Studiet gir deg en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer for stillinger innen:

  • transportselskap: drift, planlegging og økonomistyring
  • industri- og handelsbedrifter: transport-, distribusjons-, innkjøps- og logistikkavdelinger
  • konsulent- og utredningsvirksomhet

offentlig forvaltning (for eksempel Statens vegvesen, kommuner, fylkeskommuner)

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i logistikk og Supply Chain Management

Alle utdanninger innen