Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 211292

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

2. februar 2023.

Om studiet

Liker du å planlegge, administrere og organisere? Da har du anlegg for logistikk og supply chain management. Logistikk dreier seg om å få best mulig flyt og å oppnå høyest mulig effektivitet. Gode logistikkløsninger er derfor viktig for å sikre bedrifters konkurranseevne. Personer med denne utdanningen er derfor ettertraktet for næringslivet.

Studiet gir deg en bred og etterspurt kompetanse. Logistikk og Supply Chain Management handler om å analysere, drifte og utvikle vare- og informasjonsstrømmer i en bedrift eller mellom flere bedrifter.

Effektiv logistikk og transport blir viktigere for et næringsliv som blir stadig mer konkurranseutsatt og internasjonalisert. Studiet gir deg også god innsikt i miljø- og klimamessige problemstillinger, særlig knyttet til transport.

Bachelorgraden i logistikk og supply chain management er en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer deg for stillinger innen:

  • transportselskap: drift, planlegging og økonomistyring
  • industri- og handelsbedrifter: transport-, distribusjons-, innkjøps- og logistikkavdelinger
  • konsulent- og utredningsvirksomhet
  • offentlig forvaltning (for eksempel Statens vegvesen, kommuner og fylkeskommuner)

Studiet kan bygges på med mastergrads- studier i logistikk ved HiMolde eller ved andre studiesteder i Norge og i utlandet. 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i logistikk og Supply Chain Management

Alle utdanninger innen