Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 211292

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

14. mars 2022.

Om studiet

Logistikk og Supply Chain Management (SCM) handler om hvordan vare-, informasjons- og pengestrømmene kan styres effektivt. Transportøkonomi og logistikk inngår som en viktig del av SCM. Transportøkonomi handler om hvordan man skal dekke behovene for transport av personer og varer på en best mulig måte. Effektiv logistikk og transport blir viktigere for et næringsliv som blir stadig mer konkurranseutsatt og internasjonalisert. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell i administrative stillinger i transport-, innkjøps- og logistikkavdelinger i produksjons- og handelsbedrifter, transportselskap, rederier, flyselskap osv. Personer med utdanning innen SCM vil være sentrale i slike stillinger. Studiet vil også gi god innsikt i miljø- og klimamessige problemstillinger, særlig knyttet til transport.

Studiet gir deg en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer for stillinger innen:

  • transportselskap: drift, planlegging og økonomistyring
  • industri- og handelsbedrifter: transport-, distribusjons-, innkjøps- og logistikkavdelinger
  • konsulent- og utredningsvirksomhet

offentlig forvaltning (for eksempel Statens vegvesen, kommuner, fylkeskommuner)

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i logistikk og Supply Chain Management

Alle utdanninger innen