Beskrivelse

Er en fordypning innen teknikk og industriell produksjon. Logistikk, planlegging og ledelse er viktige deler av studiet.

Utdanningen vil gi deg kompetanse til å fylle mange funksjoner og arbeidsoppgaver i så vel varehandels- og produksjonsbedrifter, som i transportbedrifter.

Se også utdanninger innen logistikk på universitets- og høyskolenivå.

Opptakskrav

Fagbrev eller minst 5 års relevant praksis.

Opptakskrav

Fagbrev eller minst 5 års relevant praksis.

Varighet

Et halvt år til to år heltid. Flere tilbud er også tilgjengelig som deltidsstudier.

Varighet

Et halvt år til to år heltid. Flere tilbud er også tilgjengelig som deltidsstudier.


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 581907 - Fagskoleutdanning, logistikkassistent, halvårig
 • 581906 - Fagskoleutdanning, logistikkoordinator, ettårig
 • 581904 - Fagskoleutdanning, arbeidsleder – logistikk, halvårig
 • 581903 - Fagskoleutdanning, logistikk, toårig
 • 581901 - Fagskoleutdanning, logistikk og transport
 • 569949 - Fagskoleutdanning, logistikk og service i helsetjenesten, ettårig
 • 581902 - Fagskoleutdanning, transportadministator
 • 581905 - Fagskoleutdanning, transportadministator, halvårig
 • 551405 - Fagskoleutdanning, grønn logistikk i verdi og forsyningskjeden
 • 581909 - Fagskoleutdanning, bærekraftig transport- og logistikkledelse
 • 581908 - Fagskoleutdanning, transport, terminaler- og lagerlogistikk
 • 5819 - Samferdsel, andre
 • 581999 - Samferdsel, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 581907 - Fagskoleutdanning, logistikkassistent, halvårig
 • 581906 - Fagskoleutdanning, logistikkoordinator, ettårig
 • 581904 - Fagskoleutdanning, arbeidsleder – logistikk, halvårig
 • 581903 - Fagskoleutdanning, logistikk, toårig
 • 581901 - Fagskoleutdanning, logistikk og transport
 • 569949 - Fagskoleutdanning, logistikk og service i helsetjenesten, ettårig
 • 581902 - Fagskoleutdanning, transportadministator
 • 581905 - Fagskoleutdanning, transportadministator, halvårig
 • 551405 - Fagskoleutdanning, grønn logistikk i verdi og forsyningskjeden
 • 581909 - Fagskoleutdanning, bærekraftig transport- og logistikkledelse
 • 581908 - Fagskoleutdanning, transport, terminaler- og lagerlogistikk
 • 5819 - Samferdsel, andre
 • 581999 - Samferdsel, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning

Finn yrker


Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, logistikkassistent, halvårig (581907)
 • Fagskoleutdanning, logistikkoordinator, ettårig (581906)
 • Fagskoleutdanning, arbeidsleder – logistikk, halvårig (581904)
 • Fagskoleutdanning, logistikk, toårig (581903)
 • Fagskoleutdanning, logistikk og transport (581901)
 • Fagskoleutdanning, logistikk og service i helsetjenesten, ettårig (569949)
 • Fagskoleutdanning, transportadministator (581902)
 • Fagskoleutdanning, transportadministator, halvårig (581905)
 • Fagskoleutdanning, grønn logistikk i verdi og forsyningskjeden (551405)
 • Fagskoleutdanning, grønn logistikk i verdi og forsyningskjeden (551405)
 • Fagskoleutdanning, bærekraftig transport- og logistikkledelse (581909)
 • Fagskoleutdanning, bærekraftig transport- og logistikkledelse (581909)
 • Fagskoleutdanning, transport, terminaler- og lagerlogistikk (581908)
 • Fagskoleutdanning, transport, terminaler- og lagerlogistikk (581908)
 • Samferdsel, andre (5819)
 • Samferdsel, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (581999)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.