Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Om studiet

Klimaendringene er vår tids største utfordringer og FNs bærekraftsmål er viktige å nå dersom vi skal begrense effektene av klimaendringene. Høgskolen i Moldes logistikkprogrammer fokuserer på effektiv ressursbruk. Studiet i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi skal gi grunnlag for å utvikle og drifte logistikkvirksomheten blant annet i samsvar med økologiske prinsipper, for å bidra til bærekraftig økonomisk virksomhet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

Nytt (primær)
Nytt (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

211389

Lignende utdanninger