Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 211389

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

.

Om studiet

Ønsker du å bidra til det grønne skiftet og redusere klimaavtrykket? Om vi skal greie å nå FNs bærekraftsmål trenger bedriftene ansatte med kompetanse innen bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi.

Dette studiet gir deg en bred innføring i økonomi, ledelse og logistikk. Samtidig får du kunnskap om og hvordan du kan påvirke organisasjonens arbeid med bærekraft og sirkulær økonomi.

I den sirkulære økonomien er det et mål at ressurser skal kunne brukes på nytt slik at minst mulig går til spille. Verden har i dag en stor utfordring med at brukte materialer ikke sirkuleres tilbake i økonomien. Du lærer hvordan logistikk kan bidra til effektiv ressursbruk.

Logistikk handler om hvordan strømmen av varer, tjenester, informasjon, og andre nødvendige ressurser kan styres kostnadseffektivt. Bærekraftig logistikk innebærer at logistikkprosesser må gjennomføres med tanke på både miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige forhold. 

Bachelorgraden i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi er en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer deg for stillinger innen:

  • bedrifter som driver med produksjon og distribusjon av varer
  • bilindustri- og handelsbedrifter: transport-, distribusjons-, innkjøps- og logistikkavdelinger
  • konsulent- og utredningsvirksomhet
  • offentlig forvaltning (for eksempel Statens vegvesen, kommuner og fylkeskommuner)

I tillegg vil kravet om miljøsertifiseringer i mange bransjer påvirke behovet for denne type kompetanse. 

Studiet kan bygges på med mastergrads- studier i logistikk ved HiMolde eller ved andre studiesteder i Norge og i utlandet. 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi

Alle utdanninger innen