Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Enkeltemne
Oppstart: 5. september
Studiepoeng:
5

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Har du en god forståelse for tall og teknologier, men føler at kommunikasjon i møte med kunder, oppdragsgivere eller motparter kan være utfordrende? Vil du lære mer om hvordan du kan kommunisere på en effektiv måte for å oppnå målene dine? Da kan dette kurset være interessant for deg.

Hvorfor studere kommunikasjon og forhandlingsforståelse?

Gode kommunikasjonsferdigheter er en grunnleggende faktor for å forhandle trygt, effektivt og med verdiskapende resultat.

Har du hatt samtaler med kunder som sliter med å forstå sammenhengen mellom nettkostnader, hva som går til nettselskapet og kostnader for energien/kraften og hva som går til strømleverandøren? Har du møtt kunder som ikke forstår teknikken bak AMS-målere og mener de er «farlige»? Har du vært med i en debatt med vindkraftmotstandere, der du ikke fikk fram argumentene dine? Da vil du ha stor nytte av å ta dette kurset. 

Hva lærer du?

I dette kurset lærer du hvordan du best kan kommunisere for å oppnå dine mål og interesser og forebygge misforståelser. Du vil også få en dypere forståelse av forhandlinger som arena for konfliktløsing og verdiskapning, og du lærer hvordan du best kan forberede, gjennomføre og evaluere dine forhandlinger.

Målgruppe

Dette kurset retter seg til deg som har bakgrunn innen elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen. Ved oppstart på kurset må du oppgi bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus.

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

 

Opptakskrav