Fakta

Lærested:
Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 255869

Informasjon er oppdatert av Ansgar Høyskole

16. januar 2024.

Om studiet

Hvis du er enig i at verden er så bra at vi må ta vare på den, og så urettferdig at vi er nødt til å gjøre noe med det, så kan du ta interkulturelle studier. De gir deg mulighet til å prøve å forstå og forandre.

Interkulturelle studier skal gi deg kunnskap om Nord/Sør-forhold, utviklingsspørsmål, utviklingslandenes situasjon, tverrkulturell kommunikasjon, sosialantropologi samt misjon- og bistandsspørsmål. Dessuten vil studiene gi deg kunnskap og innsikt i kulturelle forskjeller og menneskelig samhandling.

I studiet vil du få bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen kultur, samfunn og menneskelig samhandling – spesielt knyttet til interkulturell forståelse, kultur- og religionsmøter og flerkulturelle samfunn. Du vil også kunne gjøre rede for globale utfordringer som fattigdom, bærekraft og migrasjon, og gjøre rede for hva interkulturell kompetanse og kommunikasjon innebærer. Studiet gir deg kjennskap til ulike samfunnsvitenskapelige tilnærminger til kultur- og samfunnsspørsmål.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Alle utdanninger innen