Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Høyere nivå
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Jobber du som lærer og ønsker faglig påfyll? Dette er et mastergradsemne som passer for deg som er opptatt av elever som har annet morsmål enn norsk.

Dette studiet fokuserer på undervisning av elever i norsk skole som ikke har norsk som førstespråk. Vi tar utgangspunkt i allmenne teorier om to- og flerspråklighet. Vi jobber med læring og undervisning både i situasjoner der det er snakk om opplæring i et andrespråk, og i situasjoner der et andrespråk er opplæringsspråk for andre fag. Hovedfokus ligger på norsk som andrespråk.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er lærerutdanning, bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng med faglig fordypning på minst 80 studiepoeng innen engelsk eller norsk (eller 60 studiepoeng i ett av de to fagene og 20 studiepoeng i et annet språk/kulturfag).

Les mer om søknad og opptak