Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
NLA Høgskolen Gimlekollen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Kristiansand
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 254872
Bergen
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 254879
Kristiansand
Opptakskrav: GENS
Studieplasser: 25
Nettbasert: Ja
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 254877

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

4. februar 2024.

Om studiet

Bachelor i interkulturell kompetanse i Bergen eller i Kristiansand gir kunnskap om kultur, religion, interkulturell kompetanse, mangfoldstematikk og flerkulturelle samfunn.

Interkulturell kompetanse er et tverrfaglig studium med faglig forankring i antropologi, religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap. Det faglige fokuset er relevant i arbeidssituasjoner i det flerkulturelle Norge og internasjonalt.

Studiets oppbygging

Førsteåret i bacheloren gir deg grunnleggende fagkunnskap om kultur, religion, interkulturell kompetanse, mangfoldstematikk og flerkulturelle samfunn. På andre og tredjeåret kan du fordype deg i blant annet menneskerettigheter, verdensbilder, flerkulturell sameksistens, skole og utdanning i et globalt komparativt perspektiv, flyktningeproblematikken, eller religion, utvikling og bistand.

På tredjeåret tilbys et praksisemne der studenter kan være i praksis i organisasjoner som arbeider med integrering og formidling og lignende. Noen av emnene i studiet gir mulighet til prosjektarbeid med lengre opphold i utlandet. Du kan også benytte tilbudet om utveksling i ett eller to semester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det forutsettes god fysisk og psykisk helse for å delta på studieopphold.

Videre studier

Bestått bachelorgrad i interkulturell kompetanse gir grunnlag for opptak på mastergradsprogrammet Intercultural Studies, som tilbys på NLA Høgskolen i Bergen. Du kan også søke opptak på masterstudier innen bistands-, utviklings- eller samfunnsvitenskapelige fag ved andre universiteter/høgskoler i Norge eller i utlandet.

Karrieremuligheter

n bachelor i interkulturell kompetanse (IKS) gir spennende muligheter for jobb innen integrering, internasjonalisering og konfliktløsning i organisasjoner, i næringslivet og i offentlig forvaltning. Hva du kan jobbe med avhenger av hvilken emnekombinasjon du velger for bachelorgraden din.

IKS bachelor er dessuten en god kombinasjon med en yrkesutdanning som f.eks. grunnskolelærer, barnehagelærer, sosionom, politi eller sykepleier.

Utveksling

Muligheter for utveksling.