Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 190474

Informasjon oppdatert

2. februar 2024.

Om studiet

Bachelor i fred og konflikt vil gi en forskningsbasert innføring i sentrale spørsmål knyttet til fred og konflikt, som for eksempel: - Hvorfor blir det krig? - Hvordan kan demokratier håndtere sosiale konflikter og skape forsoning? - Hvordan bygger man fred etter borgerkrig?

Studentene vil få et bredt sett med samfunnsvitenskapelige verktøy for å analysere slike problemstillinger på et internasjonalt nivå, og kunne se dem i sammenheng med spørsmål om lokale og globale maktforhold, sosial bærekraft og rettferdighet. Programmet vil gi en generell innføring i samfunnsvitenskap som fagfelt, herunder opplæring i samfunnsvitenskapelig metode og kjennskap til sentrale samfunnsvitenskapelige teorier. Programmet vil ha et tydelig internasjonalt fokus, både i tematikk og organisering.

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna Opptak innen 15. april

Karrieremuligheter

Potensielle arbeidsgivere inkluderer: utenriksdepartementet eller andre departementer, FN-systemet, humanitære organisasjoner, offentlige etater som UDI og Nav, private konsulentbyråer, etterretningstjenesten, media, politiske partier, interesseorganisasjoner og tenketanker.

Alle utdanninger innen