Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 190930

Informasjon oppdatert

15. desember 2022.

Om studiet

Bachelor i globalisering og sosial bærekraft er for deg som vil forstå den globale verden vi lever i og engasjere deg i å skape sosialt bærekraftige samfunn.

Gjennom studiene får du faglige perspektiver og redskaper til å forstå hvordan makt og privilegier er fordelt i samfunnet. Du får utforske temaer som identitet, mangfold, rasisme og sosial rettferdighet, og du får innsikt i historiske prosesser som har bidratt til å forme dagens globale maktstrukturer.

Som student vil du møte spørsmål som dette:

  • Hva er sosial bærekraft og sosial rettferdighet?
  • Hvem har makt i samfunnet og hvordan henger dagens maktforhold sammen med historiske hendelser?
  • Hvilke muligheter har mennesker til å gjøre motstand og endre samfunnet?
  • Hvordan henger sosial bærekraft sammen med etikk og verdier?


Bachelor i globalisering og sosial bærekraft er for deg som er samfunnsengasjert og opptatt av sosial rettferdighet lokalt og globalt. Du vil få kunnskap om blant annet identitet, mangfold og rasisme, lokale og globale utfordringer i nåtiden, og historiske prosesser som har bidratt til å forme dagens globale maktstrukturer.

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna Opptak innen 15. april

Karrieremuligheter

Bachelor i globalisering og sosial bærekraft gir grunnlag for videre studier på masternivå. Studiet gir også grunnlag for jobb i skole og samfunn for øvrig. Med en bachelor i globalisering og sosial bærekraft vil du også være faglig kvalifisert til opptak på masterprogram Religion in Contemporary Society ved MF.

Alle utdanninger innen