Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 190930

Informasjon oppdatert

8. desember 2023.

Om studiet

Globalisering og sosial bærekraft er for deg som vil forstå den globale verden vi lever i og engasjere deg i å skape sosialt bærekraftige samfunn.

Gjennom studiene får du faglige perspektiver og redskaper til å forstå hvordan makt og privilegier er fordelt i samfunnet. Du får utforske temaer som identitet, mangfold, rasisme og sosial rettferdighet, og du får innsikt i historiske prosesser som har bidratt til å forme dagens globale maktstrukturer.

Som student vil du møte spørsmål som dette:

  • Hva er sosial bærekraft og sosial rettferdighet?
  • Hvem har makt i samfunnet og hvordan henger dagens maktforhold sammen med historiske hendelser?
  • Hvilke muligheter har mennesker til å gjøre motstand og endre samfunnet?
  • Hvordan henger sosial bærekraft sammen med etikk og verdier?

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna Opptak innen 15. april

Videre studier

Med en bachelor i globalisering og sosial bærekraft vil du også være faglig kvalifisert til opptak på masterprogram Religion in Contemporary Society ved MF.

Karrieremuligheter

Studiet gir grunnlag for jobb i skole og samfunn for øvrig.

Alle utdanninger innen