Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 190929

Informasjon oppdatert

15. desember 2022.

Om studiet

Religionsvitenskap er det globale og komparative, akademiske studiet av religion i fortid og nåtid. Studiet er for deg som vil ha en dypere forståelse av religion som politisk, kulturelt og menneskelig fenomen.

Gjennom studiene får du faglige perspektiver og redskaper til å forstå samtidige og historiske religionsuttrykk. Du får utforske kjente og ukjente temaer og du får møte perspektiver som utfordrer etablerte forestillinger om religion. Som student i bachelorgraden i religionsvitenskap vil du møte spørsmål som dette:

  • Hva er religion og hvordan kan man studere religiøse forestillinger og religiøs praksis?
  • Hvordan utfordrer og legitimerer religiøse tradisjoner politiske beslutninger?
  • Hva kjennetegner hellige skrifter, og hvordan brukes og tolkes de?
  • Hva er felles for mange muslimer, og hvilke variasjoner finnes innad i Islam?
  • Hvordan praktiseres buddhisme og hinduisme i Asia og i Vesten?
     

Bachelor i religionsvitenskap er for deg som vil lære mer om religion og religioners rolle i dagens samfunn. Du vil få kunnskap om blant annet hva religion er, hvordan hellige skrifter brukes i ulike religioner, og hva kristne, jøder, muslimer, hinduer og buddhister tror og praktiserer.

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna Opptak innen 15. april

Karrieremuligheter

Bachelor i religionsvitenskap gir grunnlag for videre studier på masternivå. Studiet gir også grunnlag for jobb i samfunnet for øvrig. Hvis du velger 20 studiepoeng med religionssosiologiske emner er du faglig kvalifisert til opptak på masterprogrammet Religion in Contemporary Society ved MF.

Alle utdanninger innen