Nøkkelinformasjon

Logo, fagskolen i Nord
Logo, fagskolen i Nord

Lærested

Studiested

Tromsø

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-KEM0009

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

20733-18

Om studiet

Studiet legger opp til at studentene kan kombinere skole og arbeid og gjennomføres over 3 år med 5 samlinger per år.

KEM, ved fagskolen i Nord er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner for å være mest mulig relevant for arbeidsmarkedet. Her får du tverrfaglig kompetanse som setter deg i stand til å prosjektere, levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i et bygg. ­Studiet gir deg også den kompetansen som kreves av ordningen for energi­vurdering av klimaanlegg. (kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg og kombinasjoner av disse). Utdanningen gir også lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bransjen.

Fordypning KEM kvalifiserer for å jobbe med faglig og administrativ ledelse i bedrifter innenfor salg, markedsføring, fagopplæring, prosjektering, utførelse, energirådgivning og andre relevante spesialistjobber innen tekniske og faglige spørsmål. Det er stort behov for kvalifisert kompetanse for å ivareta dette i fag som omfattes av KEM bransjen. Du kan også søke om mesterbrev med bakgrunn i studiet.

Opptakskrav

Utdanningens opptakskrav:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev
2. Realkompetansevurdering
3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen første semester.

Relevante fagbrev er for eksempel innen rørleggerfaget, ventilasjons- og blikkenslagerfaget, elektrikerfaget, automatikerfaget, kuldemontør og varmepumpemontørfaget. Andre fagbrev innen fagretningen kan også vurderes. Realkompetansevurdering vil være en individuell vurdering av søkerens formelle og uformelle kompetanse der det blir lagt vekt på søkerens praksis innen fagområdet.

Alle utdanninger innen