Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

8

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

VVS bransjen har et stort behov for den rette kompetansen.  Hvis du kan tenke deg å jobbe som VVS Rådgiver eller VVS Entreprenør med ansvar for ventilasjon, rørinstallasjoner (varme og sanitær) og kuldeinstallasjoner i bygninger, er dette et studium du bør vurdere.

Kanskje det å jobbe 3D-modellering (Revit) er det som frister, eller kanskje salg?

Våre tidligere studenter jobber i dag i alle VVS relaterte firmaer, både de store og i de litt mindre selskaper.

Undervisningsopplegg

Du lærer å prosjektere VVS-anlegg innen ventilasjon, varme- og kulde og sanitær. Det å utføre energivurderinger av bygg og drifte tekniske VVS-installasjoner.

I en del av prosjekteringstemaene brukes BIM/DAK integrert i undervisningen slik at modelleringsprogrammene (REVIT, Magicad) blir naturlig for studentene å bruke som verktøy i disse temaene. Dette gjør våre studenter spesielt attraktive i VVS-bransjen.

Opptakskrav

For å kunne søke på VVS og klimateknikkstudiet må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev fortrinnsvis som rørlegger, ventilasjon og blikkenslager, kuldemontør, automatiker eller elektriker.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Karrieremuligheter

Studiet gir tverrfaglig kompetanse for å kunne gi energivurderinger av bygg, prosjektere og drifte VVS-tekniske installasjoner, utføre kundebehandling/saksbehandling, og å være driftsleder/prosjektleder.

Som fagskoleingeniør innen KEM kan du jobbe innenfor en rekke felt som:

  • VVS Rådgiver (konsulent)
  • VVS Entreprenør
  • Entreprenør Automatikk
  • Prosjektleder Rørinstallasjon (Varme, Sanitær)
  • Prosjektleder Inneklima (Ventilasjon)
  • BIM Operatør
  • Salg og markedsføring av VVS-Produkter

Alle utdanninger innen