Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Ytre Namdal

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, desentralisert, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-LHB-LHO0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1660-26

Om studiet

Studiet tilbys ved Thyf Ytre Namdal

Studiet skal utdanne personell på ledernivå til sjøbasert servicenæring. Utdanningen skal bidra til en økt formalkvalifikasjon der ledelse, sikkerhet og fiskevelferd er sentrale områder i opplæringen.

Studentene skal få en fremtidsrettet, oppdatert og direkte yrkesrettet utdanning i havbruksoperasjoner, som skal gi et kompetansenivå som gjør dem attraktive i alle typer bedrifter som jobber med operasjoner i havrommet.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Tilleggsinformasjon

Må kunne dokumentere kunnskap om fiskehelse/fiskevelferdskurs i tillegg til fagbrev.

Alle utdanninger innen