Beskrivelse

Fagskoleutdanningene er videreutdanninger for gartnere, anleggsgartnere og blomsterdekoratører. Utdanningene gir fordypning i ulike fagområder og kompetanse til å planlegge, drifte og lede arbeid i gartnerbransjen.

Opptakskrav

Bestått relevant videregående utdanning eller realkompetanse. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Opptakskrav

Bestått relevant videregående utdanning eller realkompetanse. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Varighet

1 til 2 år. Mange av tilbudene er tilgjengelig på deltid.

Varighet

1 til 2 år. Mange av tilbudene er tilgjengelig på deltid.


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 579919 - Fagskoleutdanning, driftsledelse gartner og grønt, 1½-årig
 • 579915 - Fagskoleutdanning, planteproduksjon og driftsledelse, ettårig
 • 579912 - Fagskoleutdanning, driftsledelse gartner og grønt, ettårig
 • 579905 - Fagskoleutdanning, planteproduksjon og driftsledelse
 • 5731 - Gartneri og hagebruk
 • 551402 - Fagskoleutdanning, sirkulær disponering av vann – vann som ressurs, halvårig
 • 516915 - Fagskoleutdanning, botanisk design og ledelse, 1½-årig
 • 516914 - Fagskoleutdanning, blomsterfaglig produktutvikling, halvårig
 • 516913 - Fagskoleutdanning, blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse, halvårig
 • 516911 - Fagskoleutdanning, botanisk design del 2, salg, service og ledelse, halvårig
 • 516910 - Fagskoleutdanning, botanisk design del 1, blomsterdekoratørfag, halvårig
 • 516905 - Fagskoleutdanning, botanisk design, ettårig
 • 516902 - Fagskoleutdanning, eksperimentell formgiving med plantemateriale
 • 516901 - Fagskoleutdanning, botanisk design
 • 541133 - Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, anleggsgartner, ettårig
 • 579920 - Fagskoleutdanning, omsetning i gartner- og grøntnæringen, halvårig
 • 573902 - Fagskoleutdanning, produksjon gartner og grønt, halvårig
 • 5739 - Gartneri og hagebruk, andre
 • 516917 - Fagskoleutdanning, lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket
 • 569952 - Fagskoleutdanning, grønn helse - helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 579919 - Fagskoleutdanning, driftsledelse gartner og grønt, 1½-årig
 • 579915 - Fagskoleutdanning, planteproduksjon og driftsledelse, ettårig
 • 579912 - Fagskoleutdanning, driftsledelse gartner og grønt, ettårig
 • 579905 - Fagskoleutdanning, planteproduksjon og driftsledelse
 • 5731 - Gartneri og hagebruk
 • 551402 - Fagskoleutdanning, sirkulær disponering av vann – vann som ressurs, halvårig
 • 516915 - Fagskoleutdanning, botanisk design og ledelse, 1½-årig
 • 516914 - Fagskoleutdanning, blomsterfaglig produktutvikling, halvårig
 • 516913 - Fagskoleutdanning, blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse, halvårig
 • 516911 - Fagskoleutdanning, botanisk design del 2, salg, service og ledelse, halvårig
 • 516910 - Fagskoleutdanning, botanisk design del 1, blomsterdekoratørfag, halvårig
 • 516905 - Fagskoleutdanning, botanisk design, ettårig
 • 516902 - Fagskoleutdanning, eksperimentell formgiving med plantemateriale
 • 516901 - Fagskoleutdanning, botanisk design
 • 541133 - Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, anleggsgartner, ettårig
 • 579920 - Fagskoleutdanning, omsetning i gartner- og grøntnæringen, halvårig
 • 573902 - Fagskoleutdanning, produksjon gartner og grønt, halvårig
 • 5739 - Gartneri og hagebruk, andre
 • 516917 - Fagskoleutdanning, lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket
 • 569952 - Fagskoleutdanning, grønn helse - helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, driftsledelse gartner og grønt, 1½-årig (579919)
 • Fagskoleutdanning, planteproduksjon og driftsledelse, ettårig (579915)
 • Fagskoleutdanning, driftsledelse gartner og grønt, ettårig (579912)
 • Fagskoleutdanning, planteproduksjon og driftsledelse (579905)
 • Gartneri og hagebruk (5731)
 • Fagskoleutdanning, sirkulær disponering av vann – vann som ressurs, halvårig (551402)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design og ledelse, 1½-årig (516915)
 • Fagskoleutdanning, blomsterfaglig produktutvikling, halvårig (516914)
 • Fagskoleutdanning, blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse, halvårig (516913)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design del 2, salg, service og ledelse, halvårig (516911)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design del 1, blomsterdekoratørfag, halvårig (516910)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design, ettårig (516905)
 • Fagskoleutdanning, eksperimentell formgiving med plantemateriale (516902)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design (516901)
 • Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, anleggsgartner, ettårig (541133)
 • Fagskoleutdanning, omsetning i gartner- og grøntnæringen, halvårig (579920)
 • Fagskoleutdanning, produksjon gartner og grønt, halvårig (573902)
 • Gartneri og hagebruk, andre (5739)
 • Fagskoleutdanning, lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket (516917)
 • Fagskoleutdanning, lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket (516917)
 • Fagskoleutdanning, grønn helse - helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig (569952)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.