Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanningene er videreutdanninger for gartnere, anleggsgartnere og blomsterdekoratører. Utdanningene gir fordypning i ulike fagområder og kompetanse til å planlegge, drifte og lede arbeid i gartnerbransjen.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, driftsledelse gartner og grønt, 1½-årig (579919)
 • Fagskoleutdanning, planteproduksjon og driftsledelse, ettårig (579915)
 • Fagskoleutdanning, driftsledelse gartner og grønt, ettårig (579912)
 • Fagskoleutdanning, planteproduksjon og driftsledelse (579905)
 • Gartneri og hagebruk (5731)
 • Fagskoleutdanning, sirkulær disponering av vann – vann som ressurs, halvårig (551402)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design og ledelse, 1½-årig (516915)
 • Fagskoleutdanning, blomsterfaglig produktutvikling, halvårig (516914)
 • Fagskoleutdanning, blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse, halvårig (516913)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design del 2, salg, service og ledelse, halvårig (516911)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design del 1, blomsterdekoratørfag, halvårig (516910)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design, ettårig (516905)
 • Fagskoleutdanning, eksperimentell formgiving med plantemateriale (516902)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design (516901)
 • Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, anleggsgartner, ettårig (541133)
 • Fagskoleutdanning, omsetning i gartner- og grøntnæringen, halvårig (579920)
 • Fagskoleutdanning, produksjon gartner og grønt, halvårig (573902)
 • Gartneri og hagebruk, andre (5739)
 • Fagskoleutdanning, lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket (516917)
 • Fagskoleutdanning, lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket (516917)
 • Fagskoleutdanning, grønn helse - helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig (569952)

Relevante yrker