Nøkkelinformasjon

Logo Vea
Logo Vea

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

10.0

Kostnader

5000

Studieform

Nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. desember

Oppstartsdato

24. januar

Godkjenninger

 • Nokut

Om studiet

Jobber du i eller med historiske hager og ønsker å øke din kunnskap om dem? I denne korte, studiepoeng givende utdanningen, lærer du om den fascinerende historien til våre hageplanter: når ble de introdusert til landet og hvordan har de blitt brukt opp gjennom historien?

Vi vil utforske emner som dyrking, formering, stiluttrykk, eldre hagelitteratur, relevant lovgivning og forskrifter, samt endringer i kulturlandskapet gjennom tidene. Denne utdanningen vil ta deg med på en spennende reise som få kjenner til. Oppstart er uke 4, 2024.

I løpet av utdanningen vil det også være en studietur til Trondheim og omegn, der vi vil utforske historiske hager nærmere.  

Målgrupper

Utdanningen er for deg som jobber direkte med historiske grøntanlegg, som gartner, anleggsgartner, kirkegårdsarbeider, på museum, eller også administrativt i kulturminneforvaltningen, parkavdeling eller tilsvarende i kommunene.

Undervisningsopplegg

Samling- og undervisningsplan 2024

Undervisningen er fordelt mellom samlinger på Vea og asynkrone nettsamlinger.
Dette er, for vår-semesteret, med følgende samlinger på Vea:

 • Uke 4 | 24. – 25. januar
 • Uke 7 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 10 | 6. – 7. mars
 • Uke 13 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 15 | 10. -11. april
 • Uke 17 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 19 | 8. mai

Utdanningen fortsetter med følgende undervisningsdager, for høst-semesteret:

 • Uke 34 | 20. – 22. august Ekskursjon til Trondheim
 • Uke 36 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 39 | 24. – 25. september, samling på Vea
 • Uke 42 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 44 | 1. november, samling på Vea
 • Uke 46 | 1 dag asynkron nettsamling

Opptakskrav

Utdanningen er åpen for alle som kurs. For å kunne ta Hageplantenes historie og oppnå studiepoeng, må du tas opp som student. Opptakskrav til studiet er fullført og bestått videregående opplæring jamfør Fagskoleloven §16 og Forskrift om fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea, med ett av følgende:

I tillegg er tilsvarende realkompetanse opptakskrav på denne utdanningen.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Realkompetansevurdering: Søkere som ønsker realkompetansevurdering må ta kontakt med fagskolen for veiledning. Det vises ellers til Forskrift om fagskoleutdanning for Norges grønne fagskole – Vea, kapittel 2, som er å finne på fagskolens hjemmeside.

Opptaksinformasjon

Søk via: Hageplantenes historie - ny utdanning - Norges grønne fagskole Vea (vea-fs.no)

Klikk deg inn på Veas søknadsskjema og søk nå! Husk å laste opp dokumentasjonen som bekrefter at du oppfyller ett av opptakskravene over. Søknadsfristen er satt til den 15.12.23. Deretter gjennomføres forløpende opptak helt fram til andre samling i uke 7.

Karrieremuligheter

Utdanningen er for deg som jobber direkte med historiske grøntanlegg, som gartner, anleggsgartner, kirkegårdsarbeider, på museum, eller også administrativt i kulturminneforvaltningen, parkavdeling eller tilsvarende i kommunene.

Alle utdanninger innen