Nøkkelinformasjon

Logo Vea
Logo Vea

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

10.0

Semester

0

Kostnader

5000

Studieform

Nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. desember

Oppstartsdato

22. januar

Godkjenninger

 • Nokut

Om studiet

Jobber du i eller med historiske hager og ønsker mer kunnskap om dem? I denne korte, studiepoeng givende utdanningen lærer du å gjenkjenne de ulike historiske periodene i et grøntanlegg, og å bruke kunsthistorien og historiske kilder som verktøy i tolkningen av historiske hager.

Du blir kjent med hovedverkene i den norske hagekunsthistorien og lærer hvordan de henger sammen med utviklingen i Europa ellers. Oppstart er i uke 4, 2024.

Vi besøker anlegg i vårt nærområde på Østlandet, og har en studietur til Trondheim og omegn.  

Målgrupper

Denne høyere yrkesfaglige utdanningen er for deg som jobber direkte med historiske grøntanlegg, som gartner, anleggsgartner, kirkegårdsarbeider, på museum, eller også administrativt i kulturminneforvaltningen, parkavdeling eller tilsvarende i kommunene.

Opptakskrav

Utdanningen er åpen for alle som kurs. For å kunne ta Hagekunstens historie og oppnå studiepoeng, må du tas opp som student. Opptakskrav til studiet er fullført og bestått videregående opplæring jamfør Fagskoleloven §16 og Forskrift om fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea, med ett av følgende: 

I tillegg er tilsvarende realkompetanse opptakskrav på denne utdanningen.  

Det gis tileggspoeng for relevant yrkespraksis. 

Undervisningsopplegg

Organisering

Utdanningen er på 10 studiepoeng og går over ett år, med 7 fysiske samlinger a 1-2 dager og 6 en-dagers asynkrone nettsamlinger (asynkron innebærer at du studerer når det passer for deg).  Det er lagt opp til at Hagekunstens historie kan tas parallelt med utdanningen Hageplantenes historie, også 10 studiepoeng, med samling de samme ukene. Oppstart i uke 4, 2024. 

Hagekunstens historie er en del av «moder-utdanningen» Historiske gartnerfag (HGF) på 60 studiepoeng. HGF er nå delt inn i mindre studiepoeng givende enheter, som alle står på egne ben med avsluttende oppgave og egen dokumentasjon på gjennomført løp.

Samling- og undervisningsplan 2024

Undervisningen er fordelt mellom samlinger på Vea og synkrone nettsamlinger.
Dette er, for vår-semesteret:

 • Uke 4 | 22. – 23. januar, samling på Vea
 • Uke 7 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 10 | 4. – 5. mars, samling på Vea
 • Uke 13 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 15 | 8. -9. april, samling på Vea
 • Uke 17 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 19 | 6. – 7. mai, samling på Vea

Utdanningen fortsetter med følgende undervisningsdager, for høst- semesteret:

 • Uke 34 | 20. – 22. august Ekskursjon til Trondheim
 • Uke 36 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 39 | 23. september, samling på Vea
 • Uke 42 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 44 | 28. oktober, samling på Vea
 • Uke 46 | 1 dag asynkron nettsamling

Opptakskrav

Utdanningen er åpen for alle som kurs. For å kunne ta Hagekunstens historie og oppnå studiepoeng, må du tas opp som student. Opptakskrav til studiet er fullført og bestått videregående opplæring jamfør Fagskoleloven §16 og Forskrift om fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea, med ett av følgende: 

I tillegg er tilsvarende realkompetanse opptakskrav på denne utdanningen.  

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis. 

Realkompetansevurdering: Søkere som ønsker realkompetansevurdering må ta kontakt med fagskolen for veiledning. Det vises ellers til Forskrift om fagskoleutdanning for Norges grønne fagskole – Vea, kapittel 2, som er å finne på fagskolens hjemmeside. 

Opptaksinformasjon

Søk via: www.vea-fs.no/hagekunstens-historie-ny-utdanning-pa-vea/

Klikk deg inn på Veas søknadsskjema og søk nå! Husk å laste opp dokumentasjonen som bekrefter at du oppfyller ett av opptakskravene over. Søknadsfristen er satt til den 15.12.23. Deretter gjennomføres forløpende opptak helt fram til andre samling i uke 7.

Karrieremuligheter

Denne høyere yrkesfaglige utdanningen er for deg som jobber direkte med historiske grøntanlegg, som gartner, anleggsgartner, kirkegårdsarbeider, på museum, eller også administrativt i kulturminneforvaltningen, parkavdeling eller tilsvarende i kommunene.

Alle utdanninger innen