Nøkkelinformasjon

Logo Vea
Logo Vea

Studiested

Mære Landbruksskole

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Kostnader

9900

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-LHB-HPL0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20405-11

Om studiet

Fagskolestudiet Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer hageplanlegging, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging av små grøntanlegg og privathager.

Studiested Mære i Trøndelag:

For at flere skal få mulighet til å få denne kompetansen, har vi inngått samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole, om å tilby Hageplanlegging ved Mære i Trøndelag.

Gunnar Johansen, som er faglærer ved Mære, vil undervise i vegetasjonslære og tekniske fag. Mona Barthel Sveen, som er faglærer ved Vea, vil undervise i hageplanlegging.

Faglig innhold:

Undervisningsopplegg

Faglig innhold:

Fleksibel utdanning:

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Det vil også være befaringer og praktiske øvelser.

Opptakskrav

eller tilsvarende realkompetanse*
Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis

Opptaksinformasjon

Innsøking gjøres via: www.samordnaopptak.no

Karrieremuligheter

Etter å ha fullført og bestått studiet kan du blant annet: bistå hagesenterkunder med planlegging av mindre grøntområder, drive med planlegging av privathager og andre mindre grøntanlegg eller arbeide med planlegging av mindre grøntanlegg i et anleggsgartnerfirma. Du kan arbeide som selvstendig næringsdrivende eller i et næringsforetak.

Hageplanlegging er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning. Etter å ha tatt «Hageplanlegging» kan du ta «Skjøtsel og drift av uteområder» og «Bedriftsledelse» slik at du kan bli Fagskolekandidat Grøntanleggsforvaltning.

Tilleggsinformasjon

Fagskolestudiet Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer hageplanlegging, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging av små grøntanlegg og privathager.

Alle utdanninger innen