Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Kostnader

7500

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-LHB-GLL0001

Antall studieplasser

7

Søknadskode (SO)

20405-17

Om studiet

Grøntanleggslære er et høyere yrkesfaglig studium. Du vil etter endt studium ha kompetanse innen bruk av jord og planter i grøntanlegg og om hvordan lokal overvannsdisponering (LOD) kan benyttes som en del av den grønne verktøykassa for å redusere problemer med store mengder overvann som kommer i perioder.

Grøntanleggslære er et høyere yrkesfaglig studium på 30 studiepoeng. Neste studiestart er høsten 2023

Norges grønne fagskole – Vea har tidligere utarbeidet studiet Lokal overvannsdisponering for anleggsgartnere. Det har vært mange forespørsler fra nærliggende yrkesfelt om å få studieplass på utdanningstilbudet. Derfor har fagskolen utviklet studiet Grøntanleggslære der blant annet anleggsgartnere og gartnere vil gå sammen for å utvikle kompetansen innen LOD og arbeid i grøntanlegg.

Grøntanleggslære tar særlig for seg FNs bærekraftsmål som omhandler å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige jamfør FNs mål 11. Trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder er en annen viktig aspekt som behandles.

Studiet passer for deg som vil ha mer kunnskap om grøntanlegg og blå-grønne løsninger i slike anlegg.

Faglig innhold, emner:

-LOD
-Vegetasjon og jord
-Vedlikehold av grøntanlegg

Samlinger: 8 samlinger á 3 dager

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

 

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Opptakskrav

-Fagbrev som anleggsgartner

-Fagbrev som gartner / Vitnemål VG3 gartnernæring

-Vitnemål VG3 Landbruk eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Alle utdanninger innen