Nøkkelinformasjon

Logo Vea
Logo Vea

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Kostnader

7500

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-LHB-GLL0001

Antall studieplasser

7

Søknadskode (SO)

20405-17

Om studiet

Grøntanleggslære er et høyere yrkesfaglig studium. Du vil etter endt studium ha kompetanse innen bruk av jord og planter i grøntanlegg og om hvordan lokal overvannsdisponering (LOD) kan benyttes som en del av den grønne verktøykassa for å redusere problemer med store mengder overvann som kommer i perioder.

Grøntanleggslære er et høyere yrkesfaglig studium på 30 studiepoeng

Grøntanleggslære med LOD tar særlig for seg FNs bærekraftsmål som omhandler å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige jamfør FNs mål 11. Trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder er en annen viktig aspekt som behandles.

Studiet passer for deg som vil ha mer kunnskap om grøntanlegg og blå-grønne løsninger i slike anlegg.

Samlinger: 8 samlinger á 3 dager

Undervisningsopplegg

Fagskoleutdanningen Grøntanleggslære med LOD, er for blant andre anleggsgartnere og gartnere som vil utvikle kompetansen innen LOD og arbeid i grøntanlegg.

Grøntanleggslære tar særlig for seg FNs bærekraftsmål som handler om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige jamfør FNs mål 11. Trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder er et annet viktig aspekt som behandles.

Du vil etter endt studium ha kompetanse innen bruk av jord og planter i grøntanlegg og om hvordan lokal overvannsdisponering (LOD) kan benyttes som en del av den grønne verktøykassa for å redusere problemer med store mengder overvann som kommer i perioder

Opptakskrav

eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.
Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Opptaksinformasjon

Søknad og opptak

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april 2025

Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

  • Fagbrev
  • Karaktergrunnlag
  • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Alle utdanninger innen