Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

90.00

Kostnader

22500

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-LHB-GFH0001

Antall studieplasser

6

Søknadskode (SO)

20405-4

Om studiet

Fagskolestudiet Grøntanleggsforvaltning – hageplanlegging, skjøtsel og ledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager, samt ledelse av slikt arbeid og ledelse av mindre bedrifter.

For: Studiet retter seg mot gartnere, anleggsgartnere eller andre med realkompetanse som vil arbeide med planlegging- og skjøtselsoppdrag eller vil ha kompetanse til å lede arbeid innen tilsvarende område.

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 90 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 2 - 3 år

Samlinger: 6-8 samlinger á 3-5 dager pr.år. Bedriftsledelse (Mandag - tirsdag), Grøntanleggsforvaltning (Onsdag, torsdag og fredag).

Opptakskrav: Bestått VG3 gartnernæring, VG3 anleggsgartnerfag, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse*

Søknadsfrist: 20. april 2022 (klokka 14.00)

Studiestart: 24.august 2022

Studieavgift: 18 000,- (for hele studiet)

Tittel: Fagskolekandidat Grøntanleggsforvaltning

Oppbygging av studiet: Studiet er satt sammen av tre moduler. Du kan velge å ta modulene over to eller tre år.

Hageplanlegging: 30 studiepoeng
Skjøtsel og drift av uteområder: 30 studiepoeng
Bedriftsledelse: 30 studiepoeng

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert. Det er nettundervisning mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang på studiet under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Faglig innhold:

  • Hageplanlegging: 30 fagskolepoeng
  • Skjøtsel og drift av uteområder: 30 fagskolepoeng
  • Bedriftsledelse: 30 fagskolepoeng

Veien videre: Etter endt utdanning kan du arbeide som grøntfaglig rådgiver, bistå kunder med planlegging, arbeide som driftsoperatør eller arbeidsleder i parkforvaltning i privat eller offentlig sektor.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Opptakskrav

Bestått Vg3 gartnernæring, fagbrev i anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Kvalifikasjon/tittel

Fagtekniker Grøntanleggsforvaltning

Tilleggsinformasjon

Studiet er satt sammen av tre moduler: hageplanlegging, skjøtsel og ledelse og bedriftsledelse.

Alle utdanninger innen