Nøkkelinformasjon

Logo Vea
Logo Vea

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

90.00

Kostnader

22500

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-LHB-GFH0001

Antall studieplasser

6

Søknadskode (SO)

20405-4

Om studiet

Fagskolestudiet Grøntanleggsforvaltning – hageplanlegging, skjøtsel og ledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager, samt ledelse av slikt arbeid og ledelse av mindre bedrifter.

Utdanningen kvalifiserer for å kunne jobbe som Grøntanleggsforvalter. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen planlegging og forvaltning av mindre grøntanlegg og privathager, samt ledelse av slikt arbeid og ledelse av mindre bedrifter.

Studiet retter seg mot gartnere, anleggsgartnere eller andre med realkompetanse som vil arbeide med planlegging- og skjøtselsoppdrag eller vil ha kompetanse til å lede arbeid innen tilsvarende område.

 

Undervisningsopplegg

Studiet er satt sammen av tre moduler. Du kan velge å ta modulene over to eller tre år. 

Moduler:

  • Skjøtsel og drift av uteområder
  • Hageplanlegging
  • Bedriftsledelse

Faglig innhold, moduler:

Hageplanlegging: 30 studiepoeng

Skjøtsel og drift av uteområder: 30 studiepoeng

Bedriftsledelse: 30 studiepoeng

  • Organisasjon, ledelse og administrasjon
  • Økonomistyring og etablering
  • Salg og markedsføring

Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen ledelse, planlegging og forvaltning av mindre grøntanlegg og privathager.

Opptakskrav

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte. 

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Opptaksinformasjon

Karrieremuligheter

Utdanningen kvalifiserer for å kunne jobbe som Grøntanleggsforvalter. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen planlegging og forvaltning av mindre grøntanlegg og privathager, samt ledelse av slikt arbeid og ledelse av mindre bedrifter.

Kvalifikasjon/tittel

Fagtekniker Grøntanleggsforvaltning

Tilleggsinformasjon

Studiet er satt sammen av tre moduler: hageplanlegging, skjøtsel og ledelse og bedriftsledelse.

Alle utdanninger innen