Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse i veksthus og på friland, på grøntarealer og i hagesentre.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er gartner.

Læreplan

Læreplan i gartnerfaget

Vg3 gartnerfaget handler om å produsere og vedlikeholde planter til både mat og dekorasjon og å beplante og vedlikeholde grønne områder. Faget handler også om å utvikle og bevare felles naturressurser, biologisk mangfold og miljø for framtidige generasjoner. Videre skal faget gi lærlingene kompetanse i å omsette planter og forberede dem til framtidig yrkesutøvelse i gartnernæringen.   

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker