Nøkkelinformasjon

Det finnes mange videreutdanninger for deg som jobber i helse- og sosialsektoren og som ønsker utvidet kompetanse og fordypning.

Tilbudene dekker blant annet områdene eldreomsorg, rusproblematikk og veiledning. Det tilbys også flere tverrfaglige studier.

Se egen oversikt for

 

Utdanninger

Viser 70 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Ammeveiledning Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet
Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser Master og høyere Nord universitet
Demensvennlige fysiske omgivelser, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
E-helse Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Ferdigheter i helseledelse Årsstudium og kortere Handelshøyskolen BI
Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse Årsstudium og kortere Handelshøyskolen BI
Halvårsstudium i Kost og ernæring Årsstudium og kortere Atlantis Medisinske Høgskole
Healthy ageing and rehabilitation Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Helseledelse Master og høyere Universitetet i Bergen
Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet
Helserett Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Helseøkonomi Årsstudium og kortere Universitetet i Bergen
Hverdagsmestring - helsefremmende og forebyggende arbeid Fagskolegrad AOF Fagskolen
Innovasjon og organisering i helsetjenesten Årsstudium og kortere Handelshøyskolen BI
Karriereveiledning Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet
Mangfoldskompetanse i helsearbeid - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master i helsevitenskap - rehabilitering og habilitering Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning (869999)
 • Master, psykisk helse- og rusarbeid, toårig (769944)
 • Master, klinisk helsearbeid, toårig (761905)
 • Master, rehabilitering, toårig (761904)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, ernæring og helse (669971)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse (669970)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, ultralyd (669968)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helseledelse (669967)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helsepsykologi (669965)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, samhandling og samarbeid (669964)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, omsorg ved alvorlig sykdom og død (669963)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, ammeveiledning (669962)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, vold (669961)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (669960)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, digital kompetanse (669958)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, tverrfaglig videreutdanning i kommunehelsetjenesten (669957)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykososialt arbeid med barn og unge (669956)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, katastrofe- og krisehåndtering (669955)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aggresjonsproblematikk (669952)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helselogistikk (669951)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, alternative behandlingsmetoder (669950)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sosialpolitikk (669949)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, bevegelsesvitenskap (669946)
 • Videreutdanning for audiografer, audiologiske emner (669945)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, konflikthåndtering (669944)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sammensatte funksjonsvansker – multihandikap (669943)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, uspesifisert (669934)
 • Videreutdanning for sterilforsyningsansvarlige (669933)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helserett (669930)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aldersdemens (669929)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, habilitering og rehabilitering (669925)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning (669922)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og konsultasjon (669921)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, gruppemetode (669920)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og undervisning (669919)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk (669918)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid (669917)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, livssyn og etikk (669916)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid (669915)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, eldreomsorg (669914)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, arbeidsmiljørettet helsevern (669913)
 • Videreutdanning, pleie- og omsorgsfag, trygg legemiddelhåndtering (661901)