Videreutdanning for helse- og sosialsektoren

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Det finnes et bredt tilbud av videreutdanninger for deg som jobber i helse- og sosialsektoren og ønsker utvidet kompetanse og fordypning.

Tilbudene dekker blant annet områdene eldreomsorg, rusproblematikk og veiledning. Det tilbys også flere tverrfaglige studier.

Se egen oversikt for

 

Varighet

Varierer fra et halvt til ett og et halvt år.

Opptakskrav

Bachelorgrad innen helse- og sosialfagene eller tilsvarende. Noen studier stiller krav til praksis. Krav til bachelor kan variere.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for audiografer, audiologiske emner (669945)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aggresjonsproblematikk (669952)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aldersdemens (669929)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, alternative behandlingsmetoder (669950)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, arbeidsmiljørettet helsevern (669913)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, bevegelsesvitenskap (669946)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, digital kompetanse (669958)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, eldreomsorg (669914)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid (669915)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, gruppemetode (669920)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, habilitering og rehabilitering (669925)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helselogistikk (669951)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helserett (669930)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, katastrofe- og krisehåndtering (669955)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, konflikthåndtering (669944)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, livssyn og etikk (669916)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (669960)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk (669918)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sammensatte funksjonsvansker – multihandikap (669943)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sosialpolitikk (669949)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, tverrfaglig videreutdanning i kommunehelsetjenesten (669957)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, uspesifisert (669934)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning (669922)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og konsultasjon (669921)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og undervisning (669919)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, vold (669961)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for sterilforsyningsansvarlige (669933)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Dokumentasjon av helsehjelp Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og nettverksarbeid Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturelt helsearbeid - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i rettleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk veiledning Årsenhet og kortere Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Motiverende intervju Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pleie og behandling av ikkje-helande sår Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Seksuell helse og seksualitetsundervisning - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
SEPREP Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sexologi og funksjonshemming - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Spillavhengighet og problemskapende dataspilling Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Studentveiledning i praksis Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi i helse og omsorg Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig rehabilitering Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk (rettleiing) Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i demensomsorg Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i diabetes Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i konfliktarbeid og mekling Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i mindfulness Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i praksisveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rus og psykisk helse Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i tverrfaglig veiledning Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning om vold i nære relasjoner Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomisk rådgivning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Dokumentasjon av helsehjelp Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og nettverksarbeid Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturelt helsearbeid - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i rettleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk veiledning Årsenhet og kortere Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Motiverende intervju Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pleie og behandling av ikkje-helande sår Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Seksuell helse og seksualitetsundervisning - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
SEPREP Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sexologi og funksjonshemming - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Spillavhengighet og problemskapende dataspilling Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Studentveiledning i praksis Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi i helse og omsorg Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig rehabilitering Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk (rettleiing) Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i demensomsorg Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i diabetes Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i konfliktarbeid og mekling Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i mindfulness Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i praksisveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rus og psykisk helse Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i tverrfaglig veiledning Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning om vold i nære relasjoner Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomisk rådgivning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak