Nøkkelinformasjon

Det finnes et bredt tilbud av videreutdanninger for deg som jobber i helse- og sosialsektoren og ønsker utvidet kompetanse og fordypning.

Tilbudene dekker blant annet områdene eldreomsorg, rusproblematikk og veiledning. Det tilbys også flere tverrfaglige studier.

Se egen oversikt for

 

Utdanninger

Det finnes 41 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
E-helse Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Etter- og vidareutdanning FHS Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og nettverksarbeid Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturelt helsearbeid - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geriatrisk helsearbeid, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper Master, 2 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Motiverende intervju 1 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkbasert miljøbehandling Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiingspedagogikk Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sammensatte helsetilstander, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Seksuell helse og seksualitetsundervisning - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sexologi og funksjonshemming - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Stråling i diagnostikk og behandling, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Studentveiledning i praksis Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i rusproblematikk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak

 • Videreutdanning for audiografer, audiologiske emner (669945)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aggresjonsproblematikk (669952)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aldersdemens (669929)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, alternative behandlingsmetoder (669950)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, arbeidsmiljørettet helsevern (669913)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, bevegelsesvitenskap (669946)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, digital kompetanse (669958)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, eldreomsorg (669914)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid (669915)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, gruppemetode (669920)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, habilitering og rehabilitering (669925)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helselogistikk (669951)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helserett (669930)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, katastrofe- og krisehåndtering (669955)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, konflikthåndtering (669944)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, livssyn og etikk (669916)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (669960)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk (669918)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sammensatte funksjonsvansker – multihandikap (669943)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sosialpolitikk (669949)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, tverrfaglig videreutdanning i kommunehelsetjenesten (669957)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, uspesifisert (669934)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning (669922)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og konsultasjon (669921)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og undervisning (669919)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, vold (669961)
 • Videreutdanning for sterilforsyningsansvarlige (669933)
 • Master, klinisk helsearbeid, toårig (761905)