Videreutdanning for helse- og sosialsektoren

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Det finnes et bredt tilbud av videreutdanninger for deg som jobber i helse- og sosialsektoren og ønsker utvidet kompetanse og fordypning.

Tilbudene dekker blant annet områdene eldreomsorg, rusproblematikk og veiledning. Det tilbys også flere tverrfaglige studier.

Se egen oversikt for

 

Varighet

Varierer fra et halvt til ett og et halvt år.

Opptakskrav

Ofte lokalt opptak med krav til høyere utdanning innen helse- og sosialfag eller relevant yrkespraksis.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for audiografer, audiologiske emner (669945)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aggresjonsproblematikk (669952)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aldersdemens (669929)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, alternative behandlingsmetoder (669950)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, arbeidsmiljørettet helsevern (669913)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, bevegelsesvitenskap (669946)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, digital kompetanse (669958)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, eldreomsorg (669914)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid (669915)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, gruppemetode (669920)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, habilitering og rehabilitering (669925)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helselogistikk (669951)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helserett (669930)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, katastrofe- og krisehåndtering (669955)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, konflikthåndtering (669944)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, livssyn og etikk (669916)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (669960)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk (669918)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sammensatte funksjonsvansker – multihandikap (669943)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sosialpolitikk (669949)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, tverrfaglig videreutdanning i kommunehelsetjenesten (669957)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, uspesifisert (669934)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning (669922)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og konsultasjon (669921)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og undervisning (669919)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, vold (669961)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for sterilforsyningsansvarlige (669933)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Familieterapi og nettverksarbeid Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturelt helsearbeid - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk veiledning Årsenhet og kortere Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkbasert miljøbehandling Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiingspedagogikk Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Seksuell helse og seksualitetsundervisning - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sexologi og funksjonshemming - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Studentveiledning i praksis Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi i helse og omsorg Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i rehabilitering Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanning i yrkesfaglig veiledning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene (10 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i pleie og behandling av ikkje-helande sår Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i konfliktarbeid og mekling Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i praksisveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rus og psykisk helse Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning om vold i nære relasjoner Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Rettleiingspedagogikk Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Familieterapi og nettverksarbeid Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturelt helsearbeid - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk veiledning Årsenhet og kortere Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkbasert miljøbehandling Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Seksuell helse og seksualitetsundervisning - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sexologi og funksjonshemming - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Studentveiledning i praksis Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi i helse og omsorg Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i rehabilitering Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanning i yrkesfaglig veiledning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene (10 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i pleie og behandling av ikkje-helande sår Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i konfliktarbeid og mekling Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i praksisveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rus og psykisk helse Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning om vold i nære relasjoner Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak