Nøkkelinformasjon

Det finnes et bredt tilbud av videreutdanninger for deg som jobber i helse- og sosialsektoren og som ønsker utvidet kompetanse og fordypning.

Tilbudene dekker blant annet områdene eldreomsorg, rusproblematikk og veiledning. Det tilbys også flere tverrfaglige studier.

Se egen oversikt for

 

Utdanninger

Det finnes 82 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
E-helse Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og nettverksarbeid Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ferdigheter i helseledelse Årsenhet og kortere Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Geriatrisk helsearbeid, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse Årsenhet og kortere Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Healthy Ageing and Rehabilitation Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseledelse Høgskolekandidat, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseledelse Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseøkonomi Lavere nivå Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og organisering i helsetjenesten Årsenhet og kortere Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mangfoldskompetanse i helsearbeid - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper Master, 2 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsevitenskap - rehabilitering og habilitering Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helse- og rusarbeid Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Meistring og myndiggjering, samhandlingsperspektivet Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Videreutdanning for audiografer, audiologiske emner (669945)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aggresjonsproblematikk (669952)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aldersdemens (669929)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, alternative behandlingsmetoder (669950)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, arbeidsmiljørettet helsevern (669913)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, bevegelsesvitenskap (669946)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, digital kompetanse (669958)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, eldreomsorg (669914)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid (669915)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, gruppemetode (669920)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, habilitering og rehabilitering (669925)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helselogistikk (669951)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helserett (669930)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, katastrofe- og krisehåndtering (669955)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, konflikthåndtering (669944)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, livssyn og etikk (669916)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (669960)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk (669918)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sammensatte funksjonsvansker – multihandikap (669943)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sosialpolitikk (669949)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, tverrfaglig videreutdanning i kommunehelsetjenesten (669957)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, uspesifisert (669934)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning (669922)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og konsultasjon (669921)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og undervisning (669919)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, vold (669961)
 • Videreutdanning for sterilforsyningsansvarlige (669933)
 • Master, klinisk helsearbeid, toårig (761905)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, ammeveiledning (669962)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse (669970)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, ernæring og helse (669971)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helseledelse (669967)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helsepsykologi (669965)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, omsorg ved alvorlig sykdom og død (669963)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid (669917)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykososialt arbeid med barn og unge (669956)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, samhandling og samarbeid (669964)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, ultralyd (669968)
 • Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning (869999)
 • Master, rehabilitering, toårig (761904)
 • Master, psykisk helse- og rusarbeid, toårig (769944)