Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

8. mars 2024.

Om studiet

Hvorfor studere Healthy Ageing and Rehabilitation?

Det anslås at den globale befolkningen over 60 år vil doble seg innen 2050. Dette utfordrer helsesektoren vår og fører til en stor etterspørsel etter kompetent helsepersonell over hele verden.

I dette fleksible, internasjonale og nettbaserte masterprogrammet får du teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som er nyttig for både praksis, forskning og politikkutforming. Du kan møte medstudenter fra hele verden og får ny kunnskap om eldre i et globalt og tverrfaglig perspektiv.

Hva lærer du?

 • Relevant teori, praksis og forskning på feltet sunn aldring og rehabilitering.
 • Kritiske tilnærminger til utfordringer med sunn aldring og rehabilitering lokalt, nasjonalt og globalt med henvisning til sosiokulturell, økonomisk og politisk kontekst.
 • Hvordan du kan samarbeide i tverrfaglige og tverrsektorielle team og med ulike interessenter innen sunn aldring og rehabilitering.
 • Hvordan du kan bruke innovasjon, teknologi og ledelse i rehabilitering.
 • Hvordan du kan utføre forskning og bruke forskningsresultater i politikk og tjenesteutvikling.
 • Hvordan du retter fokus mot helsefremmende og gjenopprettende tiltak, som for eksempel de eldre voksnes fungering og deres levekår.

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

Programmet er nettbasert med en to ukers hybrid økt i det andre året av programmet. Studiet er fleksibelt og mesteparten av tiden jobber du på egenhånd. Men det er også regelmessige, synkrone økter hvor du møter medstudenter og forelesere på nett.

Programmet er ellers et toårig heltidsprogram (120 ECTS) på engelsk. For å få graden må du ta seks kurs (for totalt 80 ECTS) og fullføre en masteroppgave (40 ECTS).

Utveksling - hvor kan du reise?

Du kan søke om utveksling i tredje semesteret, og du kan velge blant følgende partneruniversiteter:

Bangladesh | Universitetet i Dhaka

Belgia | Universitetet i Leuven

Tanzania | Kilimanjaro Christian Medical Centre

Videre studier

Masterprogrammet kvalifiserer deg også for å gå inn i doktorgradsstudier og en forskningskarriere.

Bli bedre kjent med foreleserne

Opptakskrav

Du må oppfylle desse krava:

 • Du må ha ein relevant bachelorgrad tilsvarande 180 studiepoeng i helse- og sosialfag frå ein anerkjent institusjon, enten fysioterapi, ergoterapi, sjukepleie, ortopediingeniør, lege, sosialt arbeid, vernepleie eller logopedi eller ein bachelor i folkehelse eller community-based rehabilitation.
 • Karaktergjennomsnittet for bachelorgraden din må være C eller betre.
 • Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere engelsk i henhold til § 2.1 (4) i forskrift om opptak til HVL.

Slik søker du

  • Logg inn i SøknadsWeb.
  • Velg opptak "Master programmes for international students"
  • Velg studiet du vil søke på fra lista, søknadskoden for norske søkere er 3310.
  • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
  • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
  • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

Dokumentasjon:

Studiet er en del av det internasjonale masteropptaket ved HVL, og du finner mer informasjon om hvilke dokumenter som må lastes opp her 

Karrieremuligheter

Målgruppe

Dette masterprogrammet er relevant for en for en rekke helsefaglige yrker. Det er blant annet relevant for deg som er ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, lege, tannlege, psykolog og sosionom.  

Hva kan du jobbe med?

 • Ledelse, politikk, påvirkningsarbeid og praksis med eldre.
 • Internasjonale, statlige og ikke-statlige virksomheter med fokus på aldring og rehabilitering.
 • Lederstillinger innen utdanning, rehabilitering eller helse- og sosialsektor.

Utveksling

Belgia | University of Leuven (KU Leuven) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10514

Litauen | Vilnius University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10590

Tanzania | Kilimanjaro Christian Medical Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=512

Alle utdanninger innen