Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

5. desember 2022.

Om studiet

This innovative, online learning programme focuses on interprofessional issues related to healthy ageing and rehabilitation. 

Utveksling

Bangladesh | Bangladesh Health Proffesions Institute | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10576

Bangladesh | University of Dhaka | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10588

Belgia | University of Leuven (KU Leuven) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10514

Litauen | Vilnius University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10590

Tanzania | Kilimanjaro Christian Medical Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=512