Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Denne innovative og nettbaserte utdanninga fokuserer på internasjonale og tverrfaglege spørsmål knytt til sunn aldring og rehabilitering.

Du får kunnskap og ferdigheiter for å praktisere, forske og påverke politikkutviklinga både globalt og tverrfagleg. Studiet er internasjonalt, og undervisningspråket er engelsk. Sjå difor dei engelske nettsidene våre for meir informasjon og korleis du søkjer.

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist:

For søkarar utanfor EU/EØS: Neste opptak i 2022. Søkandsfrist 1.des.2021

Søkarar fra EU/EØS: Neste opptak 2022

Norske søkarar: Neste opptak 2022