Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. mars 2023.

Om studiet

Opptakskrav

Du må oppfylle desse krava:

  • Du må ha ein relevant bachelorgrad tilsvarande 180 studiepoeng i helse- og sosialfag frå ein anerkjent institusjon, enten fysioterapi, ergoterapi, sjukepleie, ortopediingeniør, lege, sosialt arbeid, vernepleie eller logopedi eller ein bachelor i folkehelse eller community-based rehabilitation.
  • Karaktergjennomsnittet for bachelorgraden din må være C eller betre.
  • Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere engelsk i henhold til § 2.1 (4) i forskrift om opptak til HVL.

Utveksling