Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Erfaringsbasert master
Pris:

36000

Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
20

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Helseledelse er et deltidsstudium på 20 studiepoeng, som kan tas frittstående eller inngå som ett av tre kurs i Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Kurset skal gi innsikt i sentrale problemstillinger for ledere i helsesektoren:

  • Hva fremmer og hemmer god ledelse i helsesektoren?
  • Sosialmedisinske grunnbegreper om helse og sykdom i befolkningen
  • Prioriterings- og effektiviseringsutfordringer
  • Reformer på ulike nivå i helsesektoren som danner rammer for god ledelse og organisering av den enkelt enhet
  • Hvordan kan organisasjonsteori benyttes som analyseverktøy?
  • Hva fremmer og hemmer læring i kunnskapsorganisasjoner?
  • Kommunikasjon på tvers av profesjonsgrupper
  • Samhandling og endringsledelse

Du må ha høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, samt kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis fra helsetjeneste i Norge etter endt grunnutdanning.

Deltidsstudium med 4 ukesamlinger mandag-fredag over en periode på rundt 6 mnd fra oktober til mars.