Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Du lærer deg å gi omsorg og hjelp til mennesker med ulike funksjonsvansker.

En vernepleier jobber med å gi daglig omsorg for mennesker med funksjonsvansker, der målet er mest mulig medbestemmelse og mestring for brukerne. Utdanningen er tverrfaglig og har fag innen helse, pleie, pedagogikk og psykologi.

Utdanningen har obligatoriske praksisperioder der du får jobbe med brukere i ulike livsfaser og med ulike behov.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Politiattest uten relevante merknader kreves. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Politiattest uten relevante merknader kreves. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8613 - Vernepleiefag
 • 7613 - Vernepleiefag
 • 6613 - Vernepleiefag
 • 762904 - Master, funksjonshemming og deltakelse, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8613 - Vernepleiefag
 • 7613 - Vernepleiefag
 • 6613 - Vernepleiefag
 • 762904 - Master, funksjonshemming og deltakelse, toårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Vernepleiefag (8613)
 • Vernepleiefag (7613)
 • Vernepleiefag (6613)
 • Master, funksjonshemming og deltakelse, toårig (762904)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.