Nøkkelinformasjon

Utdanningen tilsvarer en femårig master i teknologi. Tittelen sivilingeniør kan du derfor få innenfor ulike fagfelt.

Sivilingeniør er en beskyttet tittel, men nyutdannede kandidater kan også få tittelen master i teknologi i stedet for sivilingeniør. 

Se også: Ingeniørutdanning.

Utdanninger

Det er 72 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Biology (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bioteknologi (5-årig) - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALFA 58.20 60.00
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ING4R2 52.00 54.00
Electric Power Engineering (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Energi og miljø - masterstudium (2-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Energi og miljø - masterstudium (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ING4R2 55.20 55.80
Engineering Design - Master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Environmental Engineering (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Environmental Toxicology and Chemistry (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ING4R2 58.40 58.50
Global Manufacturing Management (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Gründerskolen Master og høyere Universitetet i Oslo
Hydropower Development (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Master og høyere Universitetet i Stavanger
Industrial Design (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Industrial Engineering - Master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Industriell design - masterstudium (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ING4R2 57.00 61.30
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ING4R2 55.60 56.00
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Sivilingeniørutdanning, biologi (751908)
 • Master, havbruk og sjømat, femårig (751513)
 • Sivilingeniørutdanning, industriell miljøteknologi (751404)
 • Sivilingeniørutdanning, bygge- og miljøteknikk (757105)
 • Sivilingeniørutdanning, bygningsteknologi (757104)
 • Sivilingeniørutdanning, karttekniske fag (757103)
 • Sivilingeniørutdanning, gruvelinje (758401)
 • Sivilingeniørutdanning, fysikk (752109)
 • Master, teknologi, havteknologi, femårig (752904)
 • Master, teknologi, medisinsk teknologi, femårig (752906)
 • Master, teknologi, nanoteknologi, femårig (752902)
 • Sivilingeniørutdanning, kjemi (752210)
 • Sivilingeniørutdanning, metallurgi (752211)
 • Sivilingeniørutdanning, petroleumsteknologi (752212)
 • Master of Science, petroleum geosciences, toårig (756204)
 • Master of Science, solid earth physics, toårig (756210)
 • Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi (756205)
 • Sivilingeniørutdanning, data og elektroteknikk (754107)
 • Sivilingeniørutdanning, datateknikk (754106)
 • Sivilingeniørutdanning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (754109)
 • Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi (754108)
 • Sivilingeniørutdanning, kommunikasjonsteknologi (754110)
 • Sivilingeniørutdanning, industriell matematikk (753108)
 • Master of Science, innovative sustainable energy engineering, toårig (759931)
 • Master of Science, matematiske og naturvitenskapelige fag, uoppgitt faggruppe, toårig (759906)
 • Master of Science, reliability, availability, maintainability and safety, toårig (759924)
 • Master of Science, wind energy, toårig (759933)
 • Master, teknologi, industriell økonomi og teknologiledelse, femårig (759915)
 • Master, teknologi, maskin, prosess og produktutvikling, femårig (759918)
 • Sivilingeniørutdanning, fysikk og matematikk (759908)
 • Sivilingeniørutdanning, industriell økonomi og teknologiledelse (759909)
 • Sivilingeniørutdanning, naturvitenskapelige og tekniske fag, uoppgitt faggruppe (759910)
 • Sivilingeniørutdanning, prosessautomatisering (759911)
 • Sivilingeniørutdanning, prosessteknikk (759912)
 • Sivilingeniørutdanning, tekniske fag (759913)
 • Sivilingeniørutdanning, elektronikk (755102)
 • Sivilingeniørutdanning, elkraftteknikk (755103)
 • Sivilingeniørutdanning, energi og miljø (755104)
 • Sivilingeniørutdanning, teknisk kybernetikk (755101)
 • Master of Science, coastal and marine civil engineering, toårig (755221)
 • Master of Science, hydropower development, toårig (755204)
 • Master of Science, marine technology, toårig (755205)
 • Master of Science, materials science and engineering, toårig (755229)
 • Master of Science, petroleum engineering, toårig (755206)
 • Master, teknologi, industriell design, femårig (755214)
 • Master, teknologi, industriell design, toårig (755224)
 • Master, teknologi, ingeniørdesign, toårig (755212)
 • Master, teknologi, marin teknikk, femårig (755215)
 • Master, teknologi, marin teknikk, toårig (755216)
 • Master, teknologi, materialteknologi, femårig (755217)
 • Master, teknologi, materialteknologi, toårig (755218)
 • Master, teknologi, mekatronikk, toårig (755225)
 • Master, teknologi, offshoreteknologi, femårig (755222)
 • Master, teknologi, offshoreteknologi, toårig (755223)
 • Master, teknologi, produksjonsteknologi, toårig (755213)
 • Master, teknologi, produktutvikling og produksjon, femårig (755219)
 • Sivilingeniørutdanning, ingeniørdesign og produksjonsteknologi (755210)
 • Sivilingeniørutdanning, maskinteknikk (755207)
 • Sivilingeniørutdanning, materialteknologi (755208)
 • Sivilingeniørutdanning, offshoreteknologi (755209)
 • Sivilingeniørutdanning, teknisk design (755211)
 • Master of Science, security and cloud computing, toårig (782911)
 • Sivilingeniørutdanning, samfunnssikkerhet (782901)
 • Sivilingeniørutdanning, petroleumsøkonomi (741114)
 • Sivilingeniørutdanning, økonomiske og administrative fag (741115)
 • Master, teknologi, industriell økonomi og teknologiledelse, toårig (759916)
 • Master, teknologi, system engineering, toårig (755901)
 • Master, teknologi, konstruksjoner og materialer, toårig (759928)
 • Master, veg og jernbane, studieretning veg, 1½-årig (781401)
 • Master, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, toårig (752901)
 • Master of Science, primærnæringsfag, toårig (779905)
 • Master, teknologi, prosjektledelse, toårig (759920)
 • Master, teknologi, naturvitenskapelige og tekniske fag, uoppgitt faggruppe, toårig (759930)
 • Master, teknologi, innovasjon og kunnskap, toårig (739913)
 • Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi (754141)
 • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (759999)