Nøkkelinformasjon

Utdanningen tilsvarer en femårig master i teknologi. Tittelen sivilingeniør kan du derfor få innenfor ulike fagfelt.

Sivilingeniør er en beskyttet tittel, men nyutdannede kandidater kan også få tittelen master i teknologi i stedet for sivilingeniør. 

Se også: Ingeniørutdanning.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Sivilingeniørutdanning, biologi (751908)
 • Sivilingeniørutdanning, industriell miljøteknologi (751404)
 • Sivilingeniørutdanning, bygge- og miljøteknikk (757105)
 • Sivilingeniørutdanning, bygningsteknologi (757104)
 • Sivilingeniørutdanning, karttekniske fag (757103)
 • Sivilingeniørutdanning, gruvelinje (758401)
 • Sivilingeniørutdanning, fysikk (752109)
 • Master, teknologi, havteknologi, femårig (752904)
 • Master, teknologi, medisinsk teknologi, femårig (752906)
 • Master, teknologi, nanoteknologi, femårig (752902)
 • Sivilingeniørutdanning, kjemi (752210)
 • Sivilingeniørutdanning, metallurgi (752211)
 • Sivilingeniørutdanning, petroleumsteknologi (752212)
 • Master of Science, petroleum geosciences, toårig (756204)
 • Master of Science, solid earth physics, toårig (756210)
 • Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi (756205)
 • Sivilingeniørutdanning, data og elektroteknikk (754107)
 • Sivilingeniørutdanning, datateknikk (754106)
 • Sivilingeniørutdanning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (754109)
 • Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi (754108)
 • Sivilingeniørutdanning, kommunikasjonsteknologi (754110)
 • Sivilingeniørutdanning, industriell matematikk (753108)
 • Master of Science, innovative sustainable energy engineering, toårig (759931)
 • Master of Science, matematiske og naturvitenskapelige fag, uoppgitt faggruppe, toårig (759906)
 • Master of Science, reliability, availability, maintainability and safety, toårig (759924)
 • Master of Science, wind energy, toårig (759933)
 • Master, teknologi, industriell økonomi og teknologiledelse, femårig (759915)
 • Master, teknologi, maskin, prosess og produktutvikling, femårig (759918)
 • Sivilingeniørutdanning, fysikk og matematikk (759908)
 • Sivilingeniørutdanning, industriell økonomi og teknologiledelse (759909)
 • Sivilingeniørutdanning, naturvitenskapelige og tekniske fag, uoppgitt faggruppe (759910)
 • Sivilingeniørutdanning, prosessautomatisering (759911)
 • Sivilingeniørutdanning, prosessteknikk (759912)
 • Sivilingeniørutdanning, tekniske fag (759913)
 • Sivilingeniørutdanning, elektronikk (755102)
 • Sivilingeniørutdanning, elkraftteknikk (755103)
 • Sivilingeniørutdanning, energi og miljø (755104)
 • Sivilingeniørutdanning, teknisk kybernetikk (755101)
 • Master of Science, coastal and marine civil engineering, toårig (755221)
 • Master of Science, hydropower development, toårig (755204)
 • Master of Science, marine technology, toårig (755205)
 • Master of Science, materials science and engineering, toårig (755229)
 • Master of Science, petroleum engineering, toårig (755206)
 • Master, teknologi, industriell design, femårig (755214)
 • Master, teknologi, industriell design, toårig (755224)
 • Master, teknologi, ingeniørdesign, toårig (755212)
 • Master, teknologi, marin teknikk, femårig (755215)
 • Master, teknologi, marin teknikk, toårig (755216)
 • Master, teknologi, materialteknologi, femårig (755217)
 • Master, teknologi, materialteknologi, toårig (755218)
 • Master, teknologi, mekatronikk, toårig (755225)
 • Master, teknologi, offshoreteknologi, femårig (755222)
 • Master, teknologi, offshoreteknologi, toårig (755223)
 • Master, teknologi, produksjonsteknologi, toårig (755213)
 • Master, teknologi, produktutvikling og produksjon, femårig (755219)
 • Sivilingeniørutdanning, ingeniørdesign og produksjonsteknologi (755210)
 • Sivilingeniørutdanning, maskinteknikk (755207)
 • Sivilingeniørutdanning, materialteknologi (755208)
 • Sivilingeniørutdanning, offshoreteknologi (755209)
 • Sivilingeniørutdanning, teknisk design (755211)
 • Master of Science, security and cloud computing, toårig (782911)
 • Sivilingeniørutdanning, samfunnssikkerhet (782901)
 • Sivilingeniørutdanning, petroleumsøkonomi (741114)
 • Sivilingeniørutdanning, økonomiske og administrative fag (741115)
 • Master, teknologi, industriell økonomi og teknologiledelse, toårig (759916)
 • Master, teknologi, konstruksjoner og materialer, toårig (759928)
 • Master, veg og jernbane, studieretning veg, 1½-årig (781401)
 • Master, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, toårig (752901)
 • Master of Science, primærnæringsfag, toårig (779905)
 • Master, teknologi, prosjektledelse, toårig (759920)
 • Master, teknologi, innovasjon og kunnskap, toårig (739913)
 • Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi (754141)
 • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (759999)
 • Master, teknologi, mikrosystemteknologi, toårig (759922)
 • Master, teknologi, anvendt robotikk, femårig (754139)
 • Master of Science, olje- og gassteknologi, 1½-årig (752226)
 • Master of Science, petroleumsteknologi, femårig (752224)
 • Master, teknologi, brannsikkerhet, toårig (782501)
 • Master, teknologi, bygg- og miljøteknikk, femårig (757107)
 • Master, teknologi, bygg- og miljøteknikk, toårig (757108)
 • Master, teknologi, byggeteknikk og arkitektur, femårig (757901)
 • Master, teknologi, bygningsteknologi, toårig (757106)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, femårig (757903)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig (757904)
 • Master, teknologi, datateknikk, femårig (754118)
 • Master, teknologi, datateknikk, toårig (754119)
 • Master, teknologi, elektronikk, femårig (755108)
 • Master, teknologi, elektronikk, toårig (755106)
 • Master, teknologi, elektronikkfag, kybernetikk og signalbehandling, toårig (755113)
 • Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig (755118)
 • Master, teknologi, energi – energiteknologi, toårig (755117)
 • Master, teknologi, energi og miljø, femårig (755110)
 • Master, teknologi, energi og miljø, toårig (755109)
 • Master, teknologi, energi, femårig (752907)
 • Master, teknologi, entreprenørskap, toårig (759923)
 • Master, teknologi, fornybar energi, toårig (751421)
 • Master, teknologi, fysikk, femårig (752114)
 • Master, teknologi, fysikk, informatikk og matematikk, femårig (759914)
 • Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, femårig (756211)
 • Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, toårig (756212)
 • Master, teknologi, geomatikk, femårig (756902)
 • Master, teknologi, havteknologi, toårig (752905)
 • Master, teknologi, industriell matematikk, femårig (753111)
 • Master, teknologi, industriell økologi, femårig (751408)
 • Master, teknologi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, femårig (754120)
 • Master, teknologi, informatikk, femårig (754117)
 • Master, teknologi, ingeniørvitenskap og IKT, femårig (759917)
 • Master, teknologi, kjemi- og bioteknologi, femårig (752215)
 • Master, teknologi, kjemi- og bioteknologi, toårig (752216)
 • Master, teknologi, konstruksjoner og materialer, femårig (759927)
 • Master, teknologi, kybernetikk og industriell IT, toårig (759926)
 • Master, teknologi, medieteknikk, femårig (754124)
 • Master, teknologi, medieteknikk, toårig (754125)
 • Master, teknologi, organisasjon og læring, toårig (741901)
 • Master, teknologi, petroleumsteknologi, femårig (752220)
 • Master, teknologi, petroleumsteknologi, toårig (752221)
 • Master, teknologi, produkt- og systemdesign, 1½-årig (755228)
 • Master, teknologi, produktutvikling og produksjon, toårig (755220)
 • Master, teknologi, prosessteknikk, toårig (759925)
 • Master, teknologi, risikostyring, femårig (782906)
 • Master, teknologi, risikostyring, toårig (782907)
 • Master, teknologi, romteknologi, toårig (755107)
 • Master, teknologi, samfunnssikkerhet, femårig (782903)
 • Master, teknologi, samfunnssikkerhet, toårig (782904)
 • Master, teknologi, simulering og visualisering, toårig (754904)
 • Master, teknologi, teknisk kybernetikk, femårig (755112)
 • Master, teknologi, teknisk kybernetikk, toårig (755111)
 • Master, teknologi, undervannsteknologi, toårig (755227)
 • Master, teknologi, vann- og miljøteknikk, femårig (751410)
 • Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig (759921)
 • Master of Science, electrical power engineering, toårig (755114)
 • Master, technology, energy and environmental technology, toårig (751416)
 • Master of Science, informatikk, toårig (754111)