Nøkkelinformasjon

Fagretningen Petroleum skal bidra til å sikre og utvikle kompetanse innen boring- og brønnfag i form av fleksibel utdanning som ivaretar industriens faglige opplærings-behov, så vel som nasjonale målsetninger om utdanning.

Utdanninger

Det finnes 12 utdanninger innen dette feltet.

  • Fagskoleutdanning, boreteknologi, toårig (558409)
  • Fagskoleutdanning, brønnservice, toårig (558410)
  • Fagskoleutdanning, havbunnsinstallasjoner, toårig (558411)
  • Fagskoleutdanning, linje for petroleumsteknologi, toårig (558414)
  • Fagskoleutdanning, olje- og gassbehandling, toårig (558412)