Nøkkelinformasjon

Fagretningen Petroleum skal bidra til å sikre og utvikle kompetanse innen boring- og brønnfag i form av fleksibel utdanning som ivaretar industriens faglige opplærings-behov, så vel som nasjonale målsetninger om utdanning.

Utdanninger

Det finnes 14 utdanninger innen dette feltet.