Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Randaberg

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

6

Kostnader

34 500kr per semester.

Studieform

Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

NORTRAIN Fagskole - linje for petroleumsfag. Treårig fagskoleutdanning tilpasset skiftordninger.

 • Velg mellom boring, brønnservice, havbunnsinstallasjoner eller petroleumsproduksjon.
 • Tre år deltid ved siden av jobb.
 • Kvalifiserer til tittel Fagskoleingeniør
 • Hver fagmodul har to alternative undervisningsperioder slik at det er mulig å delta i undervisningen uansett hvilken skiftordning du har offshore.

Undervisningsopplegg

Undervisningsformen hos NORTRAIN er klasseromsundervisning der det er mulig å stille spørsmål og få klarhet i ting man lurer på underveis i faget. Erfaring viser at nettopp dette gjør at studenter lykkes med å gjennomføre studiet. Vi benytter også en digital læringsplattform som støtte til undervisningen og som informasjonskanal. Undervisningen foregår i moduler på 2 uker pr. gang. Det betyr at undervisningen er tilpasset en 2-4 skiftordning for personell som jobber offshore.

I enkelte fag undervises det konsentrert i løpet av en uke, mens det i litt større fag undervises over 2 uker eller mer. I sommerferien er det ikke undervisning.

Hvert år har 7 moduler med til sammen 14 uker undervisning:

– 3 undervisningsmoduler i høstsemesteret (fra august til desember)

– 4 undervisningsmoduler vårsemesteret (fra januar til juni)

Studieveileder er tilgjengelig for råd og veiledning underveis i studiet. Du kan også gjøre avtaler med faglærere og avdelingsleder når du måtte ønske det.

Opptakskrav

Retningslinjer for opptak til NORTRAIN Fagskole. Fagskolen er å regne som påbygning på en fagutdanning og  vi opererer med to hovedveier inn i Fagskolen:

Opptak etter formelle opptakskrav – at søker har den formelle kompetansen som  kreves

 • Dette betyr at du har fullført videregående utdanning med et fagbrev innen bore- eller brønnfaget – se detaljer under opptakskrav lenger nede på siden

Opptak på grunnlag av realkompetansevurdering – at søker gjennom tidligere utdanning, gjennom arbeidserfaring mm samlet sett har skaffet seg kompetanse som blir vurdert som likeverdig med det formelle opptakskravet og dermed gir grunnlag for opptak til fagskolen. NORTRAIN fagskole har definert 4 ulike grunnlag en kan bli realkompetansevurdert på.

 • Alternativ 1  Dette gjelder søkere som har fullført videregående utdanning med fagbrev fra programområdene Teknikk og industriell produksjon (TIP) og Elektrofaget etter Kunnskapsløftet + bestått eksamen for privatister i VG2 Brønnteknikk.
 • Alternativ 2 Gjelder søkere med fagbrev fra Mekaniske, Kjemiprosess og elektrofag etter Reform 94 + bestått eksamen for privatister i VG 2 Brønnteknikk.
 • Alternativ 3 Gjelder søkere med 5 års relevant og dokumenterbar arbeidserfaring innenfor de fagområdene som gis i paragraf 2.2 + bestått eksamen for privatister i VG 2 Brønnteknikk.
 • Alternativ 4 Dette er for søkere for annet kompetansegrunnlag som kvalifiserer for opptak til Fagskolen. Dette kan være søkere med ”ukurante” fagbrev eller som søkere som har en mer sammensatt utdanningsbakgrunn. Uansett vil det kreves at søker har gjennomført et grunnkurs i Bore- og Brønnteknikk og at en har bestått de offentlige eksamenene som hører til.

Opptaksinformasjon

Opptak av studenter til NORTRAIN Fagskole skjer løpende. Dersom klassene blir fulle settes det opp venteliste eller man må vente til neste klasse starter. Hovedopptak er likevel for studiestart i august/september og det anbefales at man søker om studieplass i god tid for å være sikker på å få skoleplass.

Karrieremuligheter

Bestått fagskole petroleumsteknologi kvalifiserer til ledende stillinger innen bore- og brønnoperasjoner offshore på norsk sektor.

Etter bestått fagskole kan studentene også søke opptak til høyskoler og universiteter. Universitetet i Stavanger og NTNU i Trondheim har egne tekniske og petroleumsrettede utdanninger. En del studieretninger forutsetter imidlertid realfagskompetanse tilsvarende Fysikk 1 og R1/R2-matematikk.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskoleingeniør

Alle utdanninger innen