Nøkkelinformasjon

Fagretningen Petroleum skal bidra til å sikre og utvikle kompetanse innen boring- og brønnfag i form av fleksibel utdanning som ivaretar industriens faglige opplærings-behov, så vel som nasjonale målsetninger om utdanning.

Fagretningen omfatter fordypningene:
 
 • Boring
 • Brønnservice
 • Havbunnsinstallasjoner
 • Olje- og gassbehandling
 

Utdanninger

Viser 6 utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, linje for petroleumsteknologi, toårig (558414)
 • Fagskoleutdanning, boreriggoperatør, ettårig (558413)
 • Fagskoleutdanning, olje- og gassbehandling, toårig (558412)
 • Fagskoleutdanning, havbunnsinstallasjoner, toårig (558411)
 • Fagskoleutdanning, brønnservice, toårig (558410)
 • Fagskoleutdanning, boreteknologi, toårig (558409)
 • Fagskoleutdanning, boreriggoperatør (558408)
 • Fagskoleutdanning, havbunnsinstallasjoner (558407)
 • Fagskoleutdanning, brønnservice (558405)
 • Fagskoleutdanning, boring (558404)
 • Teknisk fagskole, linje for boreteknikk (558401)