Beskrivelse

Fagretningen omfatter fordypningene:

 • Boring
 • Brønnservice
 • Havbunnsinstallasjoner
 • Olje- og gassbehandling

Opptakskrav

Opptakskravene varierer. De fleste utdanningene krever offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk, i tillegg til andre spesielle krav. Se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Opptakskrav

Opptakskravene varierer. De fleste utdanningene krever offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk, i tillegg til andre spesielle krav. Se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Varighet

To år på heltid eller tre år deltid.

Varighet

To år på heltid eller tre år deltid.


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 558414 - Fagskoleutdanning, linje for petroleumsteknologi, toårig
 • 558413 - Fagskoleutdanning, boreriggoperatør, ettårig
 • 558412 - Fagskoleutdanning, olje- og gassbehandling, toårig
 • 558411 - Fagskoleutdanning, havbunnsinstallasjoner, toårig
 • 558410 - Fagskoleutdanning, brønnservice, toårig
 • 558409 - Fagskoleutdanning, boreteknologi, toårig
 • 558408 - Fagskoleutdanning, boreriggoperatør
 • 558407 - Fagskoleutdanning, havbunnsinstallasjoner
 • 558405 - Fagskoleutdanning, brønnservice
 • 558404 - Fagskoleutdanning, boring
 • 558401 - Teknisk fagskole, linje for boreteknikk
 • 558406 - Fagskoleutdanning, petroleumsproduksjon
 • 5584 - Gruvedrift og utvinning
 • 558499 - Gruvedrift og utvinning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 558402 - Teknisk fagskole, linje for oljeproduksjon
 • 558403 - Teknisk fagskole, linje for petroleumsteknologi, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 558414 - Fagskoleutdanning, linje for petroleumsteknologi, toårig
 • 558413 - Fagskoleutdanning, boreriggoperatør, ettårig
 • 558412 - Fagskoleutdanning, olje- og gassbehandling, toårig
 • 558411 - Fagskoleutdanning, havbunnsinstallasjoner, toårig
 • 558410 - Fagskoleutdanning, brønnservice, toårig
 • 558409 - Fagskoleutdanning, boreteknologi, toårig
 • 558408 - Fagskoleutdanning, boreriggoperatør
 • 558407 - Fagskoleutdanning, havbunnsinstallasjoner
 • 558405 - Fagskoleutdanning, brønnservice
 • 558404 - Fagskoleutdanning, boring
 • 558401 - Teknisk fagskole, linje for boreteknikk
 • 558406 - Fagskoleutdanning, petroleumsproduksjon
 • 5584 - Gruvedrift og utvinning
 • 558499 - Gruvedrift og utvinning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 558402 - Teknisk fagskole, linje for oljeproduksjon
 • 558403 - Teknisk fagskole, linje for petroleumsteknologi, toårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, linje for petroleumsteknologi, toårig (558414)
 • Fagskoleutdanning, boreriggoperatør, ettårig (558413)
 • Fagskoleutdanning, olje- og gassbehandling, toårig (558412)
 • Fagskoleutdanning, havbunnsinstallasjoner, toårig (558411)
 • Fagskoleutdanning, brønnservice, toårig (558410)
 • Fagskoleutdanning, boreteknologi, toårig (558409)
 • Fagskoleutdanning, boreriggoperatør (558408)
 • Fagskoleutdanning, havbunnsinstallasjoner (558407)
 • Fagskoleutdanning, brønnservice (558405)
 • Fagskoleutdanning, boring (558404)
 • Teknisk fagskole, linje for boreteknikk (558401)
 • Fagskoleutdanning, petroleumsproduksjon (558406)
 • Gruvedrift og utvinning (5584)
 • Gruvedrift og utvinning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (558499)
 • Teknisk fagskole, linje for oljeproduksjon (558402)
 • Teknisk fagskole, linje for petroleumsteknologi, toårig (558403)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.