Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stavanger

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-HAV0002

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20392-16

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Petroleum.

Havbunnsinstallasjoner er en fordypning som omfatter utstyr og operasjoner som inngår i arbeidet for å bore, installere og vedlikeholde havbunnsbrønner.

Arbeidsoppgaver kan være å planlegge, lede og gjennomføre arbeidsoperasjoner i tilknytning til havbunnsoperasjoner. Dette innbefatter også planlegging og drift. Etter endt utdanning tilfredsstiller studenten krav til ledende stillinger på land og offshore.

Undervisningsopplegg

Første del av studiet består av grunnleggende petroleumsrelaterte tema, samt realfag og yrkesrettet kommunikasjon. Studentene vil også få opplæring innen ledelse, markedsføring og økonomistyring. Siste del av studiet består av fordypninger innen havbunnsteknologi, samt interessante, lokalt tilpassede valgfag. Siste halvår skal det skrives et hovedprosjekt innen havbunnsteknologi.

Fagretning petroleum er lagt opp som et deltidsstudium over tre år. Da er studentene to uker på skole og fire uker hjemme eller jobb. Studentene har arbeidsoppgaver å arbeide med i løpet av de fire ukene. Det er mulig å få individuell tilpasning når det gjelder hvor lang tid man vil bruke på å fullføre fagskolen. Noen vil ta fagskolen på to år, mens andre vil bruke lenger tid.

Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammeren tilbyr toårig teknisk fagskole som et treårig deltidsstudium havbunnsinstallasjoner tilpasset 2-4 rotasjon. Fagkode FTP04D.

Opptakskrav

Alle søkere til fordypning havbunnsinstallasjoner må dokumentere godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk. Offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan erstattes av kursbevis fra bestått 420 timers grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1. august 2007.

I tillegg gjelder følgende opptakskrav:

  • Fullført og bestått VG2  (VK1) med fagbrev. Se studieplanen for hvilke fagbrev som kvalifiserer 
  • Eller: Lærekontrakt som viser fullført læretid innen boreoperatør- eller brønnfaget i løpet av det året det søkes opptak
  • Eller: Minimum 5 års relevant praksis (primært relatert til boring/brønn) samt realkompetanse i fellesfag (allmenne fag) tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og  Vg2 (VK1)
  • Eller: Fagbrev innen teknikk og industriell produksjon eller elektro.

Alle utdanninger innen