Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Nedre Nygård

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

Semesteravgift kr. 550,- pr. semester

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-BOR0001

Antall studieplasser

40

Søknadskode (SO)

20084-8

Om studiet

Fordjuping boring går djupare ned i fasane i boreoperasjonen i samband med olje- og gassbrønnar og påfølgjande klargjering for å tilfredsstille krav til teoretisk opplæring som borer og boresjef. Boreteknikaren vil også vere godt eigna til andre stillingar knytt til borevæsker, borevæskesystem, trykkontrollsystem og boreutstyr. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nygård.

Du lærer om fasene i boreoperasjoner i olje- og gassbrønner, samt klargjøring for produksjon.

For studieåret 2023-2024 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga anten som heiltidsstudium eller som nettbasert studium med samlinger.

Undervisningsopplegg

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på fulltid. Studentar som jobbar offshore med turnus 4/2 kan søkje om tilrettelagd gjennomføring.

Opptakskrav

Alle søkere til Petroleumsteknologi må dokumentere offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk. Offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan erstattes av kursbevis fra bestått 420 timers grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1.august 2007.

Alle søkjarar må ha fullført og bestått tverrfagleg eksamen i VG2 Brønnteknikk.

I tillegg gjeld desse opptakskrav:

  • fullført og greidd vidaregåande opplæring med fagbrev innan mekaniske fag, kjemi/prosessfag eller elektrofag
  • realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde, i tillegg til kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram. Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.

    NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Opptaksinformasjon

Du kan søkje studieplass via Samordna opptak.

 

Alle utdanninger innen