Nøkkelinformasjon

Logistikk handler om å styre varestrømmer mest mulig effektivt og rasjonelt. Transportøkonomi og transportteknikk er beslektede områder innenfor samferdselsfag.

Noen av logistikkutdanningene retter seg inn mot spesifikke næringer, som helse, shipping og petroleum. Flere av utdanningene har fokus på bærekraft og sirkulær økonomi. 

Se også utdanninger innen logistikk på fagskolenivå.

Utdanninger

Viser 12 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag - logistikk Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet HING 46.60 49.80
Bachelor i logistikk og SCM Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Bachelor i marin logistikk og økonomi Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Bachelor i petroleumslogistikk og økonomi Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Bachelor i Shipping management Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 47.90 51.10
Erfaringsbasert master i helselogistikk Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Erfaringsbasert master i logistikk Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master i veg, jernbane og transport Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Master of Science in Logistics Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master of Science in Sustainable Energy Logistics Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master of Science in Sustainable Transport and Urban Mobility Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Samferdsel, andre (8819)
 • Samferdsel, andre (7819)
 • Bachelor, ingeniørfag, transportteknikk og logistikk, treårig (659927)
 • Bachelor, skipsfart og logistikk, treårig (681311)
 • Samferdsel, andre (6819)
 • Bachelor of Shipping Management, treårig (641163)
 • Bachelor, handel, service og logistikk, treårig (642106)
 • Høgskolekandidat, handel, service og logistikk, toårig (642103)
 • Bachelor, IT og logistikk, treårig (654130)
 • Høgskoleingeniørutdanning, transportteknikk og logistikk, treårig (659911)
 • Master, helselogistikk, 1½-årig (769932)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helselogistikk (669951)

Relevante yrker