Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

2. februar 2023.

Om studiet

Høgskolen i Molde tilbyr et 2-årig internasjonalt MSc program i bærekraftig transport og urban mobilitet for både norske og internasjonale studenter.

Det er to spesialiseringsretninger innenfor dette masterprogrammet.

Urban Transport, inkludert offentlig persontransport, nye mikromobilitetsmodus som scootere, og transportøkonomi og politikk.

Long Distance Transport, inkludert transport av både mennesker og varer.

NB! Studiet undervises i sin helhet på engelsk, og studenter som besvarer alle eksamener og skriver sin hovedoppgave på engelsk vil få graden Master of Science in Sustainable Transport and Urban Mobility. Velger man å skrive masteroppgaven på norsk vil man få tildelt graden Master i bærekraftig transport og urban mobilitet. Relevante emner fra andre studieprogram kan etter søknad inngå i Master of Science - graden, selv om de er gjennomført på norsk.

For fullstendig presentasjon av studiet, se engelsk beskrivelse av programmet.

For studenter med bachelor i økonomi og administrasjon kan masterstudiet gi tittelen siviløkonom.

Kvalifikasjon/tittel

MSc in Sustainable Transport and Urban Mobility

Alle utdanninger innen