Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

18. januar 2024.

Om studiet

Høgskolen i Molde tilbyr et 2-årig internasjonalt MSc program i logistikk for både norske og internasjonale studenter.

Det er tre spesialiseringsretninger innenfor dette masterprogrammet.

  • Supply Chain Management (SCM): Denne varianten vektlegger kunnskap om og forståelse for strategiske prosesser og beslutninger i et firma knyttet til logistikk og SCM. Inter-organisatoriske temaer som innkjøp og koordinering av og konflikter i verdikjeder blir vektlagt.
  • Logistics Analytics (LA): Denne retningen er utviklet for studenter som er interessert i kvantitative metoder for analyse, planlegging og ledelse av aktiviteteter tilknyttet innkjøp, produksjon, lager og distribusjon innen bedriftene eller mellom bedrifter. Områder som "Big Data", visuell analyse og robotisering vil bli dekt.
  • Sustainable Freight Transport (SFT): Denne spesialiseringen fokuserer på analyse og forståelse av strategiske og operative forhold ved inngående og utgående godstransport i en forsyningskjede. Analyse av godstransportens nøkkelrolle for klimatiltak er også sentral i spesialiseringen.

NB! Studiet undervises i sin helhet på engelsk, og studenter som besvarer alle eksamener og skriver sin hovedoppgave på engelsk vil få graden Master of Science in Logistics. Velger man å skrive masteroppgaven på norsk vil man få tildelt graden Master i Logistikk. Relevante emner fra andre studieprogram kan etter søknad inngå i Master of Science - graden, selv om de er gjennomført på norsk.

For fullstendig presentasjon av studiet, se engelsk beskrivelse av programmet.

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Logistics

Alle utdanninger innen