Nøkkelinformasjon

Som fiskehelsebiolog behandler du sykdommer hos fisk og andre organismer under vann.

Det er to hovedveier til å bli fiskehelsebiolog. Du kan ta et femårig profesjonsstudium  med integrert master i fiskehelse og søke om autorisasjon  som fiskehelsebiolog.

Alternativt kan du utdanne deg til veterinær og spesialisere deg innen akvakultursykdommer.

Utdanninger

Det finnes 4 utdanninger innen dette feltet.

  • Cand.scient.-utdanning, fiskehelse (771101)
  • Fiskehelsestudiet (771103)
  • Master, fiskehelse/akvamedisin (aquatic medicine), toårig (771109)
  • Master, fiskehelse/akvamedisin, femårig (771106)
  • Cand.mag.-utdanning, fiskehelse, 3½-årig (671104)
  • Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, høyere nivå (751599)
  • Fiske og havbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå (671999)