Nøkkelinformasjon

Utdanningen til faglærer eller yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.

Se også lektorutdanning som er femårig lærerutdanning på universitet.

Utdanninger

Det er 58 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor yrkesfaglærer Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk
Yrkesfaglærer, elektrofag
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag
Yrkesfaglærer, informasjonsteknologi og medieprod.
Yrkesfaglærer, naturbruk
Yrkesfaglærer, restaurant- og matfag
Yrkesfaglærer, service og samferdsel
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon
Trafikklærer tunge kjøretøy, 30 studiepoeng Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Faglig leder av trafikkskole Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet LÆRMA4 Alle Alle
Lektorutdanning i samfunnsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet LÆRMA4 Alle Alle
Spesialutdanning for trafikklærer motorsykkel, 15 studiepoeng Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Bachelor i musikk, faglærerutdanning Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet LÆMUNT Oppgis ikke Oppgis ikke
Nettbaserte læringsformer – Dybdelæring i praksis Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Instruktør klasse S, snøscooter-spesialutdanning 10 stp Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Faglærer i musikk, Bergen
Faglærer i musikk, Stord
Musikk Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Kunst og handverk 1, 1.-10. årstrinn Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Spesialpedagogikk 1, 1. - 10. årssteg Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Musikkpedagog 0-8 år - videreutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Barratt Due musikkinstitutt
Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Master i samfunnsfagdidaktikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i kroppsøving og idrettsfag Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet LÆRER 47.40 50.40

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger (723)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (7239)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (6239)
  • Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger (6235)
  • Humaniora og estetikk, lærerutdanninger (6231)
  • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger (6234)
  • Primærnæringer, lærerutdanninger (6236)
  • Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger (6237)
  • Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger (6232)
  • Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger (6233)