Nøkkelinformasjon

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Studietempo

Deltid

Om studiet

Er du stolt av faget ditt og vil bygge videre på kompetansen du har? Da kan du bli yrkesfaglærer ved å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Fleksibel PPU innen yrkesfag (FPPU-Y) er et tilbud til deg som har fullført en yrkesfaglig utdanning utover videregående opplæring, men som mangler PPU for å kunne tilsettes som lærer i skolen.

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag bygger du på -en profesjonsrettet høgskoleutdanning med påfølgende yrkespraksis, eller -fagbrev/svennebrev/tilsvarende med påfølgende yrkesteori og yrkespraksis.

Studiet er et tilbud til deg som har fullført en yrkesfaglig utdanning og ønsker å bli lærer innenfor ditt yrkesfelt.

FPPU-Y er et deltidsstudium og går over to år, og du kan kombinere studiet med jobb. Studiet er samlingsbasert med obligatoriske samlinger ved NTNU hvert semester. Mellom samlingene brukes NTNUs læringsplattform til blant annet veiledning og studentsamarbeid. Studiet består av pedagogikk, yrkesdidaktikk, og praksis i skolen. Praksisen kan du ta på hjemstedet ditt.

Med fullført FPPU-Y er du kvalifisert til å jobbe som lærer i videregående skole innen ditt fagområde. Du kan også bli instruktør/opplæringsansvarlig i bedrifter og organisasjoner, både statlig og privat. I tillegg kan du bli medlem i ulike råd og utvalg knyttet til opplæring innen ditt fagområde.

Bransjekunnskap kombinert med pedagogisk kompetanse kan gi deg et fortrinn på arbeidsmarkedet.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Alle utdanninger innen