Fleksibel PPU for yrkesfag favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Ved NTNU kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning på deltid. Deltidsstudiet går over fire semestre (to år) og kalles fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU).

FPPU innen yrkesfag er et tilbud til deg som har fullført en yrkesfaglig utdanning utover videregående opplæring, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne tilsettes som lærer i skolen.

For å være kvalifisert for opptak til FPPU ved NTNU må du ha enten ha

  • treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og
  • to års relevant yrkespraksis

eller

  • fagbrev, svennebrev eller tilsvarende og
  • generell studiekompetanse og
  • to års yrkesteoretisk utdanning og
  • fire års relevant yrkespraksis

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag