Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

14. mars 2022.

Om studiet

Er du stolt av faget ditt og vil bygge videre på kompetansen du har? Da kan du bli yrkesfaglærer ved å ta PPU på deltid. Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) er et deltidsstudium og går over to år. Studiet er samlingsbasert og kan kombineres med jobb. Du kan ta praksis på hjemstedet.

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag (FPPU-Y) er et tilbud til deg som har fullført en yrkesfaglig utdanning utover videregående opplæring eller treårig profesjonsutdanning, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne tilsettes som lærer i skolen.

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU-Y) er et samlingsbasert deltidsstudium som går over to år. Studiet er et tilbud til deg som har fullført en yrkesfaglig utdanning utover videregående opplæring eller treårig profesjonsutdanning, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne tilsettes som lærer i skolen. Studiet består av pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis i skolen. Med fullført PPU er du kvalifisert som lærer i yrkesfaglig videregående opplæring.

Studiet har tre obligatoriske samlinger ved NTNU hvert semester. Mellom samlingene brukes NTNUs læringsplattform til blant annet veiledning og studentsamarbeid.

Undervisningen på campus og skolepraksis har krav om obligatorisk oppmøte.

Med fullført fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag kan du blant annet jobbe som

  • lærer i videregående opplæring innen ditt fagområde
  • instruktør/opplæringsansvarlig i bedrifter og organisasjoner, både statlig og privat
  • medlem i ulike råd og utvalg knyttet til opplæring innen ditt fagområde.

Bransjekunnskap kombinert med pedagogisk kompetanse kan gi deg et fortrinn på arbeidsmarkedet.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Alle utdanninger innen