Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (heltid) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Har du fagutdanning og noen år med arbeidserfaring bak deg? Har du lyst til å bruke din kompetanse til å jobbe med ungdom og yrkesfag? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) være noe for deg. PPU-Y gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer i yrkesfag. I studiet inngår 50 dager praksis i videregående skole og10 dager praksis på ungdomstrinnet.

 

PPU-Y ved UiA tilbyr:

 

Et læringsfellesskap med studenter innenfor en rekke yrkesfag

Varierte praksiserfaringer ved UiAs partnerskoler

UiA tilbyr PPU-Y innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

 

 • bygg- og anleggsteknikk
 • design og håndverk
 • elektrofag
 • helse- og oppvekstfag
 • naturbruk
 • restaurant- og matfag
 • service og samferdsel
 • teknikk og industriell produksjon

 

Det må være tatt opp minimum 10 studenter for at heltidsstudiet skal bli satt i gang.

 

Studiet tilbys også som deltidsstudium. Les mer om PPU-Y som deltidsstudium her.

 

Studiet har krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen og 100 % tilstedeværelse i praksis.

 

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du kvalifisere deg til å bli en kompetent profesjonsutøver og legge et godt grunnlag for langsiktig og kontinuerlig utvikling av din egen lærerprofesjonalitet. Gjennom pedagogikk, yrkesdidaktikk og 12 uker veiledet praksis lærer du hvordan du kan lede, motivere, variere, planlegge og tilrettelegge undervisning for elever på 8. – 13. trinn. Utdanningen gir innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger, og gir deg bred kunnskap om yrkesfagene.

Opptakskrav

 • Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning (f.eks. ingeniørutdanning, sykepleieutdanning eller kunsthøgskole)
 • og minimum to års yrkespraksis etter endt utdanning

eller

 • fag-/ svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå
 • og generell studiekompetanse
 • og to års relevant yrkesteoretisk utdanning etter videregående skole
 • og minimum fire års yrkespraksis etter fag-/svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning

Universitetet må ha et tilbud om yrkesdidaktikk i de fagene det tas opp studenter til.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning yrkesfag

Tilbys ved:

 • Kristiansand