Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

I løpet av bare ett år med PPU-Y (praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag) kan du få den kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer – slik at du kan bidra til å forme fremtidens yrkesutøvere!

Vi legger opp til en fleksibel utdanning med krav om selvstudie mellom samlingene. Det vil være undervisning med fysisk tilstedeværelse onsdager etter lunsj og torsdager hele dagen. I tillegg kommer totalt 12 uker praksis.

PPU-Y bygger på ditt allerede solide yrkesfaglige grunnlag og gir deg verktøyene du trenger for å bli en profesjonell lærer. Gjennom en kombinasjon av pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis blir du godt forberedt til lærerjobben.

Våre lærere er engasjert i studentene, kan fagfeltet og vet hva det dreier seg om. Varierte og studentaktive undervisningsformer gir deg mulighet til å utvikle en egen verktøykasse som du kan bruke i skolen og andre opplæringsarenaer.

I praksisperiodene får du prøve deg som lærer under trygg veiledning. UiA har et tett samarbeid med våre partnerskoler for å sikre sammenheng mellom opplæringen på campus og det du møter i praksis. Det er derfor et krav at praksis må avlegges i Agder, slik at du skal få den beste opplevelsen.

PPU-Y studiet vil ruste deg til en hverdag i skolen, så du kan hjelpe elevene på deres vei til å utdanne seg innen det yrket du selv er så glad i. Samtidig er PPU-Y studiet også relevant for arbeid utenfor skoleverket, for eksempel fagskoler, voksenopplæring eller annen type yrkesfagopplæring.

Merk at det må være tatt opp minimum ti studenter for at heltidsstudiet skal bli satt i gang.

Studiet tilbys også som deltidsstudium over to år.

Aktuelle yrkesfag

UiA tilbyr PPU-Y innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

 • bygg- og anleggsteknikk
 • elektro og datateknologi
 • frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • helse- og oppvekstfag
 • håndverk, design og produktutvikling
 • informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • naturbruk
 • restaurant- og matfag
 • salg, service og reiseliv
 • teknologi og industrifag

Hva lærer du?

PPU-Y studiet gir deg de ferdighetene du trenger for å bli en topp yrkesfaglærer.

Gjennom en kombinasjon av pedagogikk, yrkesdidaktikk og 12 uker veiledet praksis lærer du hvordan du kan skape gode læringsopplevelser for elevene dine. Våre dyktige og engasjerte lærere viser deg spennende metoder for å kunne lede, motivere, variere, planlegge og tilrettelegge undervisning. Samtidig får du innsikt i teoretiske perspektiver, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Du får også kunnskap om klasseledelse, relasjonsbygging, profesjonsetikk, inkludering og mangfold, blant mye annet.

For å sikre høy kvalitet i studiet, er det krav om minimum 80% tilstedeværelse i undervisningen, og 100 % tilstedeværelse i praksis.

Utdanningen skal gjøre deg best mulig forberedt til en hverdag i skolen. Samtidig skal den sette deg i stand til å kunne videreutvikle deg som lærer og være del av et større profesjonsfellesskap – slik at du kan utgjøre en positiv forskjell for kommende yrkesfagelever!

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Enten

 • Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning (f.eks. sykepleie, elektroingeniør, kunsthøgskole)
 • og minimum to års (tilsvarende 100%) relevant yrkespraksis etter endt utdanning

eller

 • fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå
 • og generell studiekompetanse
 • og to års (120 sp) relevant yrkesteoretisk utdanning etter videregående skole
 • og minimum fire års (tilsvarende 100%) relevant yrkespraksis etter fag-/svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning

Studenter som blir tatt opp på programmet på være forberedt på å undervise både i programfag på VG1 og på aktuell linje på VG2 og evt. VG3. Dette innebærer undervisning på ulike verksted o.l.

Opptakskravene til PPU-Y gjelder nasjonalt og er vedtatt i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.

I noen tilfeller kan det være mulig å søke om opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering. Les mer om hvilke betingelser som gjelder. Merk for eksempel at det ikke er mulig å søke om å få realkompetansevurdering av begge de to årene med yrkesteoretisk utdanning som kreves for søkere med fagbrev.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning yrkesfag