Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

14. mars 2022.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Har du fagutdanning og noen år med arbeidserfaring bak deg? Har du lyst til å bruke din kompetanse til å jobbe med ungdom og yrkesfag? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) være noe for deg. PPU-Y gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer i yrkesfag. I studiet inngår 50 dager praksis i videregående skole og ti dager praksis på ungdomstrinnet.

PPU-Y ved UiA tilbyr:

 • et læringsfellesskap med studenter innenfor en rekke yrkesfag
 • varierte praksiserfaringer

UiA tilbyr PPU-Y innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

 • bygg- og anleggsteknikk
 • elektro og datateknologi
 • frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • helse- og oppvekstfag
 • håndverk, design og produktutvikling
 • informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • naturbruk
 • restaurant- og matfag
 • salg, service og reiseliv
 • teknologi og industrifag

Det må være tatt opp minimum 10 studenter for at heltidsstudiet skal bli satt i gang.

Studiet tilbys også som deltidsstudium. Les mer om PPU-Y som deltidsstudium på uia.no/ppu-y.

Studiet har krav om minimum 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen og 100 prosent tilstedeværelse i praksis. Merk at praksis må avlegges ved våre partnerskoler i Agder.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du kvalifisere deg til å bli en kompetent profesjonsutøver og legge et godt grunnlag for langsiktig og kontinuerlig utvikling av din egen lærerprofesjonalitet.

Gjennom pedagogikk, yrkesdidaktikk og 12 uker veiledet praksis lærer du hvordan du kan lede, motivere, variere, planlegge og tilrettelegge undervisning for elever på 8. – 13. trinn. Utdanningen gir innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger, og gir deg bred kunnskap om yrkesfagene.

Opptakskrav

 • Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning (f.eks. ingeniørutdanning, sykepleieutdanning eller kunsthøgskole)
 • og minimum to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning

eller

 • fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå
 • og generell studiekompetanse
 • og to års (120 sp) relevant yrkesteoretisk utdanning etter videregående skole
 • og minimum fire års relevant yrkespraksis etter fag-/svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning

Universitetet må ha et tilbud om yrkesdidaktikk i de fagene det tas opp studenter til.

Det er ikke krav om mastergrad for opptak til PPU yrkesfag. Dette gjelder bare for PPU allmennfag.

Opptakskravene til PPU-Y gjelder nasjonalt og er vedtatt i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.

Dokumentasjon

Du må kunne dokumentere opptakskravet du søker på bakgrunn av. Det du dokumenterer avgjør om du er kvalifisert for studiet du søker på eller ikke. Søkere som ikke kan vise at de dekker opptakskravet vil få avslag på søknaden.

For å kunne søke PPU-Y må du dokumentere både utdanningen og arbeidserfaringen din. Utdanning dokumenteres med vitnemål/karakterutskrift, mens arbeidserfaring dokumenteres med arbeidsattest. Merk at attesten i tillegg til arbeidsoppgaver og start- og sluttdato også må inneholde stillingsprosenten.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning yrkesfag

Alle utdanninger innen