Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

18. januar 2023.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) er en ettårig lærerutdanning som gir deg den kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer - slik at du kan utdanne morgendagens yrkesutøvere!

PPU-Y bygger videre på det solide yrkesfaglige fundamentet du allerede har. Gjennom pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis blir du godt forberedt til jobben som lærer.

Våre faglærere er engasjert i studentene, kan fagfeltet og vet hva det dreier seg om. Studentaktive læringsformer og varierte undervisningsmetoder gir deg en solid verktøykasse som du selv kan ta med ut i skolen og andre opplæringsarenaer.

I praksisperiodene får du prøve deg som lærer under trygg veiledning. Fordi vi ønsker å tilby deg best mulig kvalitet på praksisopplæringen, er det et krav at praksis må avlegges i Agder. UiA har et tett samarbeid med våre partnerskoler for å skape helhet og sammenheng mellom opplæringen på campus og det du møter i praksis.

PPU-Y studiet forbereder deg på å løse ulike utfordringer i skolehverdagen, slik at du kan hjelpe elevene på deres vei til å utdanne seg innen det yrket du selv er så glad i. Samtidig er PPU-Y studiet også relevant for arbeid utenfor skoleverket, slik som fagskoler, voksenopplæring eller annen type yrkesfagopplæring.

Det må være tatt opp minimum 10 studenter for at heltidsstudiet skal bli satt i gang.

Studiet tilbys også som deltidsstudium.

Aktuelle yrkesfag

UiA tilbyr PPU-Y innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

  • bygg- og anleggsteknikk
  • elektro og datateknologi
  • frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
  • helse- og oppvekstfag
  • håndverk, design og produktutvikling
  • informasjonsteknologi og medieproduksjon
  • naturbruk
  • restaurant- og matfag
  • salg, service og reiseliv
  • teknologi og industrifag

Hva lærer du?

PPU-Y studiet gir deg den kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer.

Gjennom pedagogikk, yrkesdidaktikk og 12 uker veiledet praksis får du kunnskap om hvordan du best kan legge til rette for elevers læring. Våre dyktige og engasjerte faglærere viser det ulike metoder for å kunne lede, motivere, variere, planlegge og tilrettelegge undervisning. Samtidig får du nødvendige teoretiske perspektiver, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Du får også kunnskap om klasseledelse, relasjonsbygging, profesjonsetikk, inkludering og mangfold, blant mye annet.

For å sikre god kvalitet i studiet, er det krav om minimum 80% tilstedeværelse i undervisningen, og 100 % tilstedeværelse i praksis.

Opptakskrav

Enten

Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning (f.eks. sykepleieutdanning, kunsthøgskole, ingeniørutdanning)

og minimum to års (tilsvarende 100%) relevant yrkespraksis etter endt utdanning

eller

fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå

og generell studiekompetanse

og to års (120 sp) relevant yrkesteoretisk utdanning etter videregående skole

og minimum fire års (tilsvarende 100%) relevant yrkespraksis etter fag-/svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning

Opptakskravene til PPU-Y gjelder nasjonalt og er vedtatt i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.

Det er altså ikke krav om mastergrad for opptak til PPU yrkesfag; det gjelder kun for PPU allmennfag.

I noen tilfeller kan det være mulig å søke om opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering. Les mer om hvilke betingelser som gjelder. Merk for eksempel at det ikke er mulig å søke om å få realkompetansevurdering av begge de to årene med yrkesteoretisk utdanning som kreves for søkere med fagbrev.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning yrkesfag