Sist oppdatert 24. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningen er en femårig lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for 1.-13. trinn.

Du kan velge mellom seks praktiske og estetiske fag: 

 • Dans
 • Design, kunst og håndverk
 • Drama og teater
 • Kroppsøving og idrettsfag
 • Mat og helse
 • Musikk

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Du må dokumentere

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

OBS: Regjeringen har foreslått endringer i regelverket rundt opptak til høyere utdanning. Les mer om endringene på Samordna Opptak. Sommeren 2024 vil noen læresteder åpne for lokalt opptak til lærerutdanningen uten karakterkravet. Les mer på nettsidene til det enkelte lærested.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Du må dokumentere

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

OBS: Regjeringen har foreslått endringer i regelverket rundt opptak til høyere utdanning. Les mer om endringene på Samordna Opptak. Sommeren 2024 vil noen læresteder åpne for lokalt opptak til lærerutdanningen uten karakterkravet. Les mer på nettsidene til det enkelte lærested.

Varighet

Mastergrad tar 5 år.

Varighet

Mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 722111 - Master, lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, femårig
 • 623117 - Musikk, lærerrettet, lavere nivå
 • 723199 - Humaniora og estetikk, lærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 722111 - Master, lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, femårig
 • 623117 - Musikk, lærerrettet, lavere nivå
 • 723199 - Humaniora og estetikk, lærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, femårig (722111)
 • Musikk, lærerrettet, lavere nivå (623117)
 • Humaniora og estetikk, lærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå (723199)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.