Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

16. januar 2023.

Om studiet

Ønsker du å inspirere og veilede neste generasjon til å uttrykke seg gjennom skapende prosesser og bidra til elevenes faglige og sosiale læring og utvikling? Da bør du ta videreutdanning i drama- og teaterkommunikasjon!

Gjennom teoretisk og praktisk tilnærming vil du lære å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring i grunnskole og videregående skole samt kulturskole, museer, folkehøyskole eller andre formidlings- og undervisningsarenaer.

Vi tilbyr studiet både på heltid og deltid.

Arbeidsmåtene varierer mellom forelesninger, individuelt studium, gruppearbeid, prosjektarbeid, feltarbeid, ekskursjoner, teaterforestillinger, drama, film, video og lignende.

Opptakskrav

Opptakskrav kan du lese her

Karrieremuligheter