Design, kunst og håndverk (praktisk-pedagogisk utdanning) - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Målet for studiet er å utdanne lærere som kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring for elever med ulike forutsetninger. Studiet tilbys både på heltid og deltid.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Nettstudium
  • Nettstøttet
  • Desentralisert
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hovedområdene i utdanningen er pedagogikk (30 studiepoeng) og fagdidaktikk (30 studiepoeng).

Faglærere i design, kunst og håndverk bruker form og farge i undervisningen, for å gi barn og unge en mulighet til å utvikle skaperevner og estetisk sans. Faglæreren tar i bruk ulike materialer, redskaper og teknikker slik at elevene lærer om sammenhenger mellom materialer, tradisjon og kultur gjennom praktisk, estetisk og skapende arbeid.

Det er også en viktig oppgave for faglæreren å formidle kunstopplevelser og mote med arkitektur og håndverk som uttrykk for tidsepoker og samfunnsforhold.

Praksisopplæring

Nærhet til læreryrket er viktig, og praksisopplæringen har derfor en sentral plass i studiet. Det er til sammen tolv ukers praksisopplæring. Praksisopplæringen foregår i grunnskolen og videregående skole med veiledning av utdanningens øvingslærere.

Opptakskrav

Opptakskrav til PPU med fagdidaktikk i design, kunst og håndverk er treårig høyere utdanning innen visuelle kunstfag og/eller designfag. To av de tre årene må bygge på hverandre.
 

Motivasjonstekst

Søkere skal sende inn en tekst (maks to A4 sider inkludert relevant fotodokumentasjon/ lenke til nettside) hvor de svarer på følgende spørsmål:

  • Hva er din bakgrunn?
  • Hva er din praktisk-estetiske erfaring og kompetanse?
  • Hva er din motivasjon for å søke dette studiet?
  • Hvordan og hvor planlegger du å benytte din kompetanse etter endt utdanning?

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet