Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium, nettstøttet, desentralisert, samlingsbasert
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

11. januar 2023.

Om studiet

Ønsker du å inspirere og veilede neste generasjon til å uttrykke seg gjennom skapende prosesser og bidra til elevenes faglige og sosiale læring og utvikling? Målet for studiet er å utdanne lærere som kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elever med ulike forutsetninger.

Faglærere i design, kunst og håndverk bruker form og farge i undervisningen, for å gi barn og unge en mulighet til å utvikle skaperevner og estetisk sans. Faglæreren tar i bruk ulike materialer, redskaper og teknikker slik at elevene lærer om sammenhenger mellom materialer, tradisjon og kultur gjennom praktisk, estetisk og skapende arbeid.

Det er også en viktig oppgave for faglæreren å formidle kunstopplevelser og mote med arkitektur og håndverk som uttrykk for tidsepoker og samfunnsforhold.

Opptakskrav

Opptakskrav finner du her

Karrieremuligheter