Nøkkelinformasjon

Barnevernspedagogutdanning er en treårig bachelorutdanning i barnevern. Sentrale emner i barnevernsutdanninger er ofte aktivitetsfag, etikk, juss, pedagogikk, psykologi og samfunnsfag.

Utdanningen kvalifiserer til arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom studiet lærer du å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov.

Dersom du etter bachelorgraden ønsker mer fordypning kan for eksempel master i sosialt arbeid eller psykisk helsearbeid være alternativer.

Utdanninger

Det er 24 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i barnevern Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 39.00 43.80
Bachelorstudium i barnevern Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS 42.50 49.30
Barnevern - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 44.80 50.90
Masterprogram i barnevern Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Master i barnevernsarbeid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sosialt arbeid - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 45.90 49.40
Barnevern - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Sosialt arbeid - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 42.50 47.00
Barnevern, 5-årig masterprogram Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Agder GENS 45.50 49.30
Sosialfag - Masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Stavanger
Sosialt arbeid (sosialfag) - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Barnevern (sosialfag) - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Barnevern - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Barnevern - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS 35.40 43.30
Master i barnevernsarbeid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i barnevernsarbeid, deltid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i barnevern Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i barnevern, deltid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, sosialt arbeid (862102)
 • Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid (762102)
 • Master, barnevern, toårig (762106)
 • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • Bachelor, barnevern, treårig (662117)
 • Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig (662118)
 • Barnevernslinje ved sosialskole, toårig (662103)
 • Barnevernspedagogutdanning, treårig (662102)
 • Barnevernsutdanning, lavere nivå (662101)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)
 • Master, barnevern, femårig (762112)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet (662122)