Nøkkelinformasjon

Barnevernspedagogutdanning er en treårig bachelorutdanning i barnevern. Sentrale emner i barnevernsutdanninger er ofte aktivitetsfag, etikk, juss, pedagogikk, psykologi og samfunnsfag.

Utdanningen kvalifiserer til arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom studiet lærer du å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov.

Dersom du etter bachelorgraden ønsker mer fordypning kan for eksempel master i sosialt arbeid eller psykisk helsearbeid være alternativer.

Utdanninger

Det er 10 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i barnevern Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 39.00 43.80
Vurdering av barnets beste Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Barnevern - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 44.80 50.90
Barnevern - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Barnevern - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS 35.40 43.30
Sosialt arbeid - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Sosialt arbeid (sosialfag) - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Barnevern (sosialfag) - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Barnevern - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Barnevern Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS 40.90 47.80

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, sosialt arbeid (862102)
 • Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid (762102)
 • Master, barnevern, toårig (762106)
 • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • Bachelor, barnevern, treårig (662117)
 • Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig (662118)
 • Barnevernslinje ved sosialskole, toårig (662103)
 • Barnevernspedagogutdanning, treårig (662102)
 • Barnevernsutdanning, lavere nivå (662101)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)
 • Master, barnevern, femårig (762112)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet (662122)