Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

13. mars 2023.

Om studiet

Master i barnevern er for deg som er barnevernspedagog og ønsker en dypere forståelse og mer kunnskap om barnevernsfeltet.

Studiet bygger videre på det du har lært på bachelor i barnevern. Du vil få anledning til å videreutvikle din evne til analytisk tenkning og kritisk refleksjon over egen praksis.

I studiet belyses forhold mellom problemforståelse og valg av tiltak og metoder som benyttes i barnevernet, samt tiltakenes teoretiske utgangspunkt. Du vil også lære mer om barnevernets mandat og juridiske rammebetingelser, og barn og familiers rettigheter i møte med barnevernstjenesten.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Alle utdanninger innen