Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Ønsker du dypere kunnskap om barnevernsfeltet? Studieretning barnevern ved masterstudiet i sosialfag gir deg innsikt i samfunnsforholdenes betydning for barns velferd og livsforhold, og analytisk kompetanse for å utforske barnevernsfeltet.

Studieretningen i barnevern retter seg mot personer med ulik relevant profesjonell fagbakgrunn som ønsker utdypet kunnskap om barnevernsfeltet og analytisk kompetanse for å utforske barnevernrelaterte fenomener.

Studieretningen viser sammenhenger mellom velferdsordninger, sosialpolitiske beslutninger og barns konkrete hverdagsliv, og kombinerer praksisnær og forskningsbasert undervisning.

Studiet tilbys som heltid over to år og deltid over tre år.

Foruten masteroppgaven på 45 studiepoeng består studiet av fem obligatoriske emner og to valgfrie emner.

Opptakskrav

Treårig utdanning i barnevern, sosialt arbeid eller tilsvarende. Gjennomsnittskarakter: C eller bedre.

Alle utdanninger innen