Gjennomgått i samarbeid med Neglakademiet 20. oktober 2022

Negledesignar

Ein nagledesignar jobbar som regel på naglesalongar med stell og pleie av negler og hender.

Arbeidsoppgaver

Som nagledesignar jobbar du med det meste som har med negler å gjere. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein nagledesignar:

  • stell og pleie av naturnagl
  • stell og pleie av hender
  • forsterking av naturnagl
  • forlenging av naturnagl
  • dekorering av negler

Nagledesignaren kan nytte fleire ulike kunstmateriale for å forsterke og forlenge den naturlege nagla. Materiala har ulike eigenskapar, og krev at du meistrar ulike teknikkar. Dei vanlegaste materiala er væske og pulver (akryl), UV-gelé, resin og pulver.

I dette yrket jobbar du med kjemikaliar, og du må ha kunnskapar om korleis du handterer desse kjemikaliane. 

Kor jobbar negledesignarar?

Som nagledesignar jobbar du i ein reindyrka naglesalong eller i ein kombinert velværesalong, frisørsalong eller spa. Du kan velje mellom å starte din eigen salong som sjølvstendig næringsdrivande, prøve å bli tilsett i ein salong eller leie deg inn i ein alt etablert salong. 

Intervjuer

Portettbilde av Tu Dinh. Hun smiler i kameraet. Håret er i hestehale og hun har hvit bluse på.

Negledesigner

Tu Dinh

Negledesigner og salongeier Tu Dinh forteller at de aller fleste i bransjen velger å starte for seg selv. Det å være sin egen sjef gir mye frihet, men også et stort ansvar. 

Viktige eigenskapar

Som nagledesignar bør du vere kreativ, nøyaktig og ha sans for detaljar. Du jobbar tett med kundar i dette yrket, så det er viktig å vere sørvisretta og ha gode kommunikasjonsevner.   

Lønn

Utdanning

Det finst fleire kurs for å bli negledesignar. Det blir gjerne arrangert separate kurs i ulike teknikkar. Kursa varar som regel nokre veker.

Sjå utdanningar innan negler

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta kurs for å spesialisere deg innan enkelte område av nagledesign.

Dei som jobbar som negledesignarar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant negledesignarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 583108 - Fagskoleutdanning, make-up artist for fashion & beauty, halvårig
  • 583102 - Fagskoleutdanning, negletekniker
  • 583107 - Fagskoleutdanning, negletekniker, halvårig

Bedrifter som ansetter negledesignarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med negledesignarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 5141123 - MANIKYRIST
  • 5141114 - NEGLSKULPTØR

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg, miljøvennleg og komfortabel måte.
Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.