Bilete
Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Maskinsjef

Som maskinsjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller ein flyttbar rigg.

Ein maskinsjef er sjef for teknisk personell som til dømes maskinistar og elektrikarar. Maskinsjefen har ofte hovudansvaret for sikkerheita i maskinrommet og ansvaret for vedlikehald og drift av maskiner og andre tekniske installasjonar om bord. Maskinsjefen passar til dømes på at straumforsyninga på skipet, motorane og lensepumpene fungerer som dei skal. Maskinsjefen jobbar tett saman med maskinisten i maskinrommet. Når skipet er på verkstad førebur og leier maskinsjefen arbeidet.

Hvor jobber maskinsjefar ?

Maskinsjefen jobbar om bord på skip eller flyttbare riggar. Med maskinoffisersertifikatet kan du jobbe over heile verda: på skip eller flyttbare riggar med framdriftsmaskineri over 750 kW. Maskinsjefen er også attraktiv for jobbar på land i til dømes reiarlag, teknisk drift, offentleg sjøforvalting og maritime bedrifter.

Personlige egenskaper

Som maskinsjef bør du vere glad i mekanikk og teknikk. Du bør også like å ha ein leiarposisjon. I tillegg bør du vere nøyaktig, sosial og samarbeidsvillig. Du må takle å vere borte frå familie og vener i periodar.

Utdanning

Du kan velje enten yrkesfagleg utdanning eller høgskoleutdanning for å bli maskinsjef.

Yrkesfagleg utdanning

I vidaregåande opplæring vel du å ta opplæring i bedrift  i motormannsfaget, etter to år på skole.

Deretter må du ta ei toårig grad i skipsteknisk drift ved ein teknisk fagskole. Etter fagskolen må du ha til saman seks månader med fartstid som kadett og nødvendige sertifikat dersom du vil bli maskinoffiser i klasse 4 (andremaskinist). For å få sertifikat i klasse M2 (førstemaskinist) må du ha eitt år med teneste om bord på båt. For å få sertifikat i klasse M1 (maskinsjef) må du ha eitt år med teneste om bord på båt som M2. Det må du også ha dersom du vil ha sertifikat i klasse M1 (maskinsjef). 

Det er mogeleg å ta teknisk fagskole etter fagbrev i Sjøforsvaret. Sjøforsvaret tilbyr dessutan maskinistutdanning.

Høgskoleutdanning
I Noreg kan du berre utdanne deg til maskinsjef ved Høgskolen Sørøst-Norge. Bachelor i marinteknisk drift.

Etter fullført høgskoleutdanning må du reise ut som kadett og ta nødvendige sertifikat. Du må ha minimum 36 månader med effektiv fartstid etter enda utdanning for å få sertifikata.

Hva jobber skipsmaskinutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 655214 - Bachelor, marinteknisk drift, treårig
  • 455231 - Motormannfaget, Vg3

Bedrifter

Maskinsjef i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3141113 - MASKINSJEF (SKIP)
  • 3141114 - INSPEKTØR (SKIP)

Sist kvalitetsikret den 27. januar 2017, av Sjøfartsdirektoratet