Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.
Yrkesskildring

Maskin­sjef

favoritt ikon

Som maskinsjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller ein flyttbar rigg.

Ein maskinsjef er sjef for teknisk personell som til dømes maskinistar og elektrikarar. Maskinsjefen har ofte hovudansvaret for sikkerheita i maskinrommet og ansvaret for vedlikehald og drift av maskiner og andre tekniske installasjonar om bord. Maskinsjefen passar til dømes på at straumforsyninga på skipet, motorane og lensepumpene fungerer som dei skal. Maskinsjefen jobbar tett saman med maskinisten i maskinrommet. Når skipet er på verkstad førebur og leier maskinsjefen arbeidet.

Kvar arbeider maskinsjefar?

Maskinsjefen jobbar om bord på skip eller flyttbare riggar. Med maskinoffisersertifikatet kan du jobbe over heile verda: på skip eller flyttbare riggar med framdriftsmaskineri over 750 kW. Maskinsjefen er også attraktiv for jobbar på land i til dømes reiarlag, teknisk drift, offentleg sjøforvalting og maritime bedrifter.

Personlege eigenskapar

Som maskinsjef bør du vere glad i mekanikk og teknikk. Du bør også like å ha ein leiarposisjon. I tillegg bør du vere nøyaktig, sosial og samarbeidsvillig. Du må takle å vere borte frå familie og vener i periodar.

Utdanning

Du kan velje enten yrkesfagleg utdanning eller høgskoleutdanning for å bli maskinsjef.

Yrkesfagleg utdanning

I vidaregåande opplæring vel du å ta opplæring i bedrift i motormannsfaget, etter to år på skole.

Deretter må du ta ei toårig grad i skipsteknisk drift ved ein teknisk fagskole. Etter fagskolen må du ha til saman seks månader med fartstid som kadett og nødvendige sertifikat dersom du vil bli maskinoffiser i klasse 4 (andremaskinist). For å få sertifikat i klasse M2 (førstemaskinist) må du ha eitt år med teneste om bord på båt. For å få sertifikat i klasse M1 (maskinsjef) må du ha eitt år med teneste om bord på båt som M2. Det må du også ha dersom du vil ha sertifikat i klasse M1 (maskinsjef). 

Det er mogeleg å ta teknisk fagskole etter fagbrev i Sjøforsvaret. Sjøforsvaret tilbyr dessutan maskinistutdanning.

Høgskoleutdanning
I Noreg kan du berre utdanne deg til maskinsjef ved Høgskolen Sørøst-Norge. Bachelor i marinteknisk drift.

Etter fullført høgskoleutdanning må du reise ut som kadett og ta nødvendige sertifikat. Du må ha minimum 36 månader med effektiv fartstid etter enda utdanning for å få sertifikata.

Kva jobbar skipsmaskinutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skipsmaskinist
Deltid
Alle sektorer
133 personer
128 personer
Ca 289 kr
Ca
Ca 291 kr
46 780 kr
47 090 kr
561 360 kr
565 080 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca 291 kr
46 780 kr
47 090 kr
561 360 kr
565 080 kr
Ca 333 kr
Ca
Ca 337 kr
53 890 kr
54 590 kr
646 680 kr
655 080 kr
Ca 333 kr
Ca
Ca 337 kr
55 730 kr
56 490 kr
668 760 kr
677 880 kr
Skipsmaskinist
Heltid
Alle sektorer
3 375 personer
3 337 personer
Ca 377 kr
Ca
Ca 377 kr
61 000 kr
61 110 kr
732 000 kr
733 320 kr
Ca 377 kr
Ca
Ca 377 kr
61 000 kr
61 110 kr
732 000 kr
733 320 kr
Ca 386 kr
Ca
Ca 386 kr
62 500 kr
62 600 kr
750 000 kr
751 200 kr
Ca 386 kr
Ca
Ca 386 kr
64 150 kr
64 260 kr
769 800 kr
771 120 kr
Skipsmaskinist
Privat
3 379 personer
3 343 personer
Ca 377 kr
Ca
Ca 377 kr
61 100 kr
61 140 kr
733 200 kr
733 680 kr
Ca 377 kr
Ca
Ca 377 kr
61 100 kr
61 140 kr
733 200 kr
733 680 kr
Ca 387 kr
Ca
Ca 387 kr
62 660 kr
62 750 kr
751 920 kr
753 000 kr
Ca 387 kr
Ca
Ca 387 kr
64 280 kr
64 380 kr
771 360 kr
772 560 kr
Skipsmaskinist
Deltid
Privat
121 personer
118 personer
Ca 292 kr
Ca
Ca 292 kr
47 240 kr
47 240 kr
566 880 kr
566 880 kr
Ca 292 kr
Ca
Ca 292 kr
47 240 kr
47 240 kr
566 880 kr
566 880 kr
Ca 342 kr
Ca
Ca 345 kr
55 420 kr
55 850 kr
665 040 kr
670 200 kr
Ca 342 kr
Ca
Ca 345 kr
57 230 kr
57 700 kr
686 760 kr
692 400 kr
Skipsmaskinist
Heltid
Privat
3 258 personer
3 225 personer
Ca 378 kr
Ca
Ca 379 kr
61 270 kr
61 400 kr
735 240 kr
736 800 kr
Ca 378 kr
Ca
Ca 379 kr
61 270 kr
61 400 kr
735 240 kr
736 800 kr
Ca 388 kr
Ca
Ca 388 kr
62 810 kr
62 890 kr
753 720 kr
754 680 kr
Ca 388 kr
Ca
Ca 388 kr
64 430 kr
64 510 kr
773 160 kr
774 120 kr
Skipsmaskinist
Alle sektorer
3 508 personer
3 465 personer
Ca 375 kr
Ca
Ca 376 kr
60 710 kr
60 860 kr
728 520 kr
730 320 kr
Ca 375 kr
Ca
Ca 376 kr
60 710 kr
60 860 kr
728 520 kr
730 320 kr
Ca 385 kr
Ca
Ca 385 kr
62 310 kr
62 430 kr
747 720 kr
749 160 kr
Ca 385 kr
Ca
Ca 385 kr
63 970 kr
64 100 kr
767 640 kr
769 200 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Maskinist

Maskinist

Som maskinist har du ansvaret for drifta og vedlikehaldet av det tekniske utstyret og maskinene om bord på skip og flyttbare riggar.

Motormann inspiserer motorrommet

Motor­mann

Ein motor­mann held ved like og reparerer motorar og andre mekaniske delar.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Ein maskin­ingeniør designar produkt, lagar produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosessar.

Automatiker i arbeid.

Automatikar

Automatikaren lagar og held ved like automatiserte system.

Styrmannen på jobb

Styr­mann

Som styr­mann jobbar du på eit passasjerskip eller eit handelsskip, innanlands eller utanlands. Du har eit stort ansvar, blant anna for navigasjon og laste­operasjoner.

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren brukar datamaskiner til å køyre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.

En ung mann jobber med et dekk på en bil.

Bil­mekanikar (lette køyretøy)

Ein bil­mekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.

Overstyrmannen sitter ved kontrollpanelene på brua på eit skip.

Overstyr­mann

Som overstyr­mann har du ansvaret for stabiliteten til skip, samt lasting og lossing.

To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nett­mann

Ein bas/nett­mann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.

Bilskadereparatør i arbeid

Bilskade­reparatør

Ein bilskade­reparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.