Kvinnelig maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.
Yrkesskildring

Maskin­sjef

favoritt ikon

Som maskinsjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller ein flyttbar rigg.

Ein maskinsjef er sjef for teknisk personell som til dømes maskinistar og elektrikarar. Maskinsjefen har ofte hovudansvaret for sikkerheita i maskinrommet og ansvaret for vedlikehald og drift av maskiner og andre tekniske installasjonar om bord. Maskinsjefen passar til dømes på at straumforsyninga på skipet, motorane og lensepumpene fungerer som dei skal. Maskinsjefen jobbar tett saman med maskinisten i maskinrommet. Når skipet er på verkstad førebur og leier maskinsjefen arbeidet.

Kvar arbeider maskinsjefar?

Maskinsjefen jobbar om bord på skip eller flyttbare riggar. Med maskinoffisersertifikatet kan du jobbe over heile verda: på skip eller flyttbare riggar med framdriftsmaskineri over 750 kW. Maskinsjefen er også attraktiv for jobbar på land i til dømes reiarlag, teknisk drift, offentleg sjøforvalting og maritime bedrifter.

Personlege eigenskapar

Som maskinsjef bør du vere glad i mekanikk og teknikk. Du bør også like å ha ein leiarposisjon. I tillegg bør du vere nøyaktig, sosial og samarbeidsvillig. Du må takle å vere borte frå familie og vener i periodar.

Utdanning

Du kan velje enten yrkesfagleg utdanning eller høgskoleutdanning for å bli maskinsjef.

Yrkesfagleg utdanning

I vidaregåande opplæring vel du å ta opplæring i bedrift i motormannsfaget, etter to år på skole.

Deretter må du ta ei toårig grad i skipsteknisk drift ved ein teknisk fagskole. Etter fagskolen må du ha til saman seks månader med fartstid som kadett og nødvendige sertifikat dersom du vil bli maskinoffiser i klasse 4 (andremaskinist). For å få sertifikat i klasse M2 (førstemaskinist) må du ha eitt år med teneste om bord på båt. For å få sertifikat i klasse M1 (maskinsjef) må du ha eitt år med teneste om bord på båt som M2. Det må du også ha dersom du vil ha sertifikat i klasse M1 (maskinsjef). 

Det er mogeleg å ta teknisk fagskole etter fagbrev i Sjøforsvaret. Sjøforsvaret tilbyr dessutan maskinistutdanning.

Høgskoleutdanning
I Noreg kan du berre utdanne deg til maskinsjef ved Høgskolen Sørøst-Norge. Bachelor i marinteknisk drift.

Etter fullført høgskoleutdanning må du reise ut som kadett og ta nødvendige sertifikat. Du må ha minimum 36 månader med effektiv fartstid etter enda utdanning for å få sertifikata.

Kva jobbar skipsmaskinutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skipsmaskinister
Deltid
Alle sektorer
138 personer
2 personer
136 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca 301 kr
48 710 kr
48 710 kr
584 520 kr
584 520 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca 301 kr
48 710 kr
48 710 kr
584 520 kr
584 520 kr
Ca 341 kr
Ca 425 kr
Ca 340 kr
55 280 kr
68 880 kr
55 080 kr
663 360 kr
826 560 kr
660 960 kr
Ca 341 kr
Ca 425 kr
Ca 340 kr
57 320 kr
68 880 kr
57 160 kr
687 840 kr
826 560 kr
685 920 kr
Skipsmaskinister
Heltid
Alle sektorer
3 532 personer
37 personer
3 495 personer
Ca 373 kr
Ca
Ca 374 kr
60 440 kr
60 550 kr
725 280 kr
726 600 kr
Ca 373 kr
Ca
Ca 374 kr
60 440 kr
60 550 kr
725 280 kr
726 600 kr
Ca 381 kr
Ca 294 kr
Ca 382 kr
61 760 kr
47 590 kr
61 910 kr
741 120 kr
571 080 kr
742 920 kr
Ca 381 kr
Ca 294 kr
Ca 382 kr
63 200 kr
47 590 kr
63 350 kr
758 400 kr
571 080 kr
760 200 kr
Skipsmaskinister
Deltid
Privat
128 personer
1 personer
127 personer
Ca 303 kr
Ca
Ca 302 kr
49 140 kr
48 960 kr
589 680 kr
587 520 kr
Ca 303 kr
Ca
Ca 302 kr
49 140 kr
48 960 kr
589 680 kr
587 520 kr
Ca 346 kr
Ca 667 kr
Ca 344 kr
56 060 kr
108 130 kr
55 650 kr
672 720 kr
1 297 560 kr
667 800 kr
Ca 346 kr
Ca 667 kr
Ca 344 kr
58 150 kr
108 130 kr
57 760 kr
697 800 kr
1 297 560 kr
693 120 kr
Skipsmaskinister
Heltid
Privat
3 421 personer
34 personer
3 387 personer
Ca 374 kr
Ca
Ca 375 kr
60 610 kr
60 680 kr
727 320 kr
728 160 kr
Ca 374 kr
Ca
Ca 375 kr
60 610 kr
60 680 kr
727 320 kr
728 160 kr
Ca 383 kr
Ca 297 kr
Ca 384 kr
62 020 kr
48 070 kr
62 160 kr
744 240 kr
576 840 kr
745 920 kr
Ca 383 kr
Ca 297 kr
Ca 384 kr
63 420 kr
48 070 kr
63 560 kr
761 040 kr
576 840 kr
762 720 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Maskinist inne på motorrom står bøygd over motor

Maskinist

Som maskinist har du ansvaret for drifta og vedlikehaldet av det tekniske utstyret og maskinene om bord på skip og flyttbare riggar.

Motormann

Motor­mann

Ein motor­mann held ved like og reparerer motorar og andre mekaniske delar.

Automatikar jobbar med tynne kabler med skjerm i fletta metall, om bord på ein oljeplattform i Nordsjøen.

Automatiker

Automatikaren lagar og held ved like automatiserte system.

Styrmannen på jobb

Styr­mann

Som styr­mann jobbar du på eit passasjerskip eller eit handelsskip, innanlands eller utanlands. Du har eit stort ansvar, blant anna for navigasjon og laste­operasjoner.

CNC-operatør jobbar ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren brukar datamaskiner til å køyre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.

Ein matros på ein supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.

Låsesmed lager nøkler i verkstedet sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.

En ung mann jobber med et dekk på en bil.

Bil­mekaniker (lette kjøretøy)

Ein bil­mekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.

Overstyrmannen sitter ved kontrollpanelene på brua på eit skip.

Overstyr­mann

Som overstyr­mann har du ansvaret for stabiliteten til skip, samt lasting og lossing.

To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nett­mann

Ein bas/nett­mann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.

Bilskadereparatør i arbeid

Bilskade­reparatør

Ein bilskade­reparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.

Industrimekaniker i arbeid

Industri­mekaniker

Industri­mekanikarar held ved like og monterer maskiner og utstyr.